Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Quan JxCat i ERC subscriviren l’Acord de Govern, al maig de 2021, pactaren “mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s’implementi realment el Servei d’Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l’educació garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics i la igualtat de les condicions laborals del professorat”. Aquest acord, segons pròpies paraules, recull “les propostes i actuacions i els compromisos que ERC i Junts adquireixen i que només afecten aquestes dues formacions”, així com “les prioritats programàtiques”, entre les quals, l’esmentada.

Pensem que és un text coherent amb l’argument que és fora de tot dubte que cap Estat pot arrogar-se la potestat d'imposar una escola única, menys encara si aquesta escola té com a pilar una ideologia oficial. També la coexistència de centres públics i privats, tal com s'ha establert en les democràcies europees. Des del respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones, s'ha de garantir que els pares puguin escollir el centre que considerin més adient per als seus fills/es. Els sectors públic i privat han d'estar al servei de la societat, han de complementar una oferta que possibiliti una real llibertat d'elecció. Els centres escolars privats sense afany lucratiu s’han de considerar i ésser tractats com a entitats de bé d’interès públic i rebre el suport i el conseqüent control per part de les administracions públiques.

Coneixem les xifres de l’infrafinançament de l’escola concertada. Com recull la infografia elaborada en aquest sentit, el concert cobreix el 65% del cost d’una plaça escolar, mentre que la partida de despeses de funcionament només arriba a una cobertura del 39% (FECC Informa especial 807 de 25/02/2021 i 829 de 5/09/2021).

L’informe del Síndic (taules 35, pàg. 69 i 41, pàg. 83) conclou que les despeses de funcionament de les escoles concertades són de 16.718,80 €/any per cada unitat al segon cicle d’Educació Infantil i Primària i de 19.823,10 €/any (en mitjana) per a cada unitat d’ESO. I això sense perjudici que el càlcul no inclou algunes partides de despesa existents a les escoles (FECC Informa 807). El mòdul actual d’aquestes despeses és de 6.215,71 €/any i de 8.499,63 €/any (en mitjana) per a l’EINF 2n Cicle/Primària i l’ESO, respectivament. La conclusió és senzilla: aquest mòdul s’ha d’incrementar, com a mínim, un 269% als primers i un 233% al segon. O el que és el mateix, quasi triplicar-se.

Sobre l’atenció a l’alumnat amb vulnerabilitat econòmica, la memòria del decret de programació i matrícula indica que, per al curs 2020/2021, la partida pressupostària per als centres concertats ha de ser de 21.041.787,12 €, que hauria de cobrir l’escolarització de 21.295,20 alumnes. Per arribar el curs 2025/2026 a 70.139.290,40, que dotaria recursos per a 70.984 alumnes. Cal pensar que aquestes xifres no inclouen l’efecte provocat per la COVID-19, que, en qualsevol cas, haurà augmentat les necessitats. Coneixem la situació actual: els centres concertats han escolaritzat aquest alumnat, en tots els casos, assumint els considerables augments de la reserva de places per a aquest  alumnat. Però compensació econòmica per part de l’Administració, cap ni una, ni un euro. 

I si parlem dels vetlladors i dels tutors d'acollida, el Departament va reconèixer l’any 2019 que calia incrementar 5.686 hores setmanals dels primers i augmentar 38 dotacions dels segons. Sabem que s’han disminuït, quan no suprimit, hores de vetlladors en algunes escoles, i la precarietat pel que fa a les dotacions de tutors d’acollida.

No ha de ser difícil per al Departament d’Educació, ni per al Govern de la Generalitat, complir aquestes matèries. Primer, perquè l’Acord de Govern JxCAT/ERC els compromet a fer actuacions en aquest camí. Segon, perquè el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, subscrit pel Departament d’Educació, estableix la necessitat de millorar el finançament del sistema educatiu per garantir-ne la gratuïtat. El Departament, i més en concret la formació que el dirigí la passada legislatura i que el dirigeix aquesta, ha afirmat que “en aquest marc, per garantir la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris dels centres que formen part del Servei d’Educació de Catalunya, és necessari incrementar la dotació dels mòduls dels concerts educatius”, i va fer una primera quantificació d’increment, que va condicionar a les conclusions de la comissió d’experts que determini el cost de la plaça escolar, cosa que ja ha arribat, augmentant les previsions inicials del Departament.

El que cal ara és que als pressupostos, començant pel d’aquest curs 2021/2022, s’incorporin les partides que donin credibilitat i eficàcia a les previsions i compromisos del Govern. No fer-ho representarà una greu frustració dels compromisos assumits i una evidència de la manca de voluntat per fer efectiu el Servei d’Educació de Catalunya, amb les conseqüències que pogués comportar.