Vés al contingut

El proppassat dimarts, dia 22 de gener, els representants de les institucions titulars dels centres concertats i els representants dels pares i mares d’escoles concertades van ser rebuts en audiència pel President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Joaquim Torra. Acompanyaven el President el Secretari de Govern, Sr. Víctor Cullell, i el Coordinador de la seva Oficina, Sr. Jordi Moreso.

Pel sector concertat, hi foren presents els diversos Presidents o membres de les juntes directives de les quatre entitats representatives del sector a Catalunya. De l’escola cristiana hi anà el Sr. Joan Vila, President de l’Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya (APSEC) i, per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), hi assistiren el Secretari General adjunt i el Secretari General, Sr. Miquel Mateo i P. Enric Puig, respectivament. En representació dels pares i mares, hi foren presents el President de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) i el President de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC), Sr. Albert Alegre.

La trobada, que s’allargà més d’una hora, s’inicià amb unes paraules de salutació del President, que donà suport explícit a l’escola concertada. Seguidament, el P. Enric Puig va fer una exposició basada en tres eixos: la resposta al desig manifestat pel President d’entrar en contacte amb l’escola concertada, presentar-nos com hem fet amb els predecessors i comentar el nostre moment actual i compartir les inquietuds del sector. Després de fer una síntesi històrica i social de la secular presència i del servei que l’escola concertada ha fet a casa nostra, palesà les preocupacions actuals, centrades en l’infrafinançament del concert educatiu, en un discurs bel·ligerant i irrespectuós contra el sector, unes actituds de determinades administracions poc respectuoses amb els drets dels pares a escollir escola i amb els de les titularitats a promoure centres educatius, la negativa incidència de la crisi demogràfica i econòmica, l’incompliment dels compromisos de la LEC i el cost que suposarà a les titularitats fer-se càrrec de l’extinció del premi de fidelitat, que es deixà d’abonar per decisió unilateral i posteriorment es retirà de la partida pressupostària de la Generalitat. Finalitzà el P. Puig reiterant el nostre compromís amb l’educació del país, reclamant des de la lleialtat un tractament just per a les escoles, tot mostrant confiança en les accions i mesures que es derivin de la reunió. Seguidament, el Sr. Miquel Mateo lliurà un dossier amb les xifres de la concertada, fent palès que els presents representen un sector gens menyspreable de la societat catalana, on un 30% de famílies (i quasi el 60% a la ciutat de Barcelona) ha dipositat la confiança en els projectes i els idearis de l’escola concertada, reflex d’una voluntat social de construcció d’un país lliure, plural i respectuós. Va concloure reiterant al President el greu problema generat per l’abandonament unilateral del pagament del premi de fidelitat per part de l’Administració educativa i per les repercussions del procediment d’extinció i abonament de la paga compensatòria, tot accentuant que ja s’havia fet trasllat formal al Conseller de la petició del conjunt de mesures a aplicar al sector.

El President es va mostrar receptiu, assumint el que significa l’escola concertada a Catalunya i entenent la complexitat de la situació, i es va comprometre a fer arribar les peticions al Conseller, amb qui mantindrà una reunió específica properament. Tot seguit es va iniciar un torn obert de paraula, on participaren tots els representants de l’escola concertada, així com, a banda del propi President, el Secretari de Govern i el Coordinador de l’Oficina del President. Tot el sector va tenir oportunitat de reiterar la important presència i voluntat de servei de l’escola concertada a Catalunya, l’opció que representa per a moltes famílies del país i la difícil situació que es dona actualment, insistint en la clau de volta de les dificultats, que és l’injust i també il·legal finançament dels centres. Els centenars de milers d’alumnes i famílies que ens dipositen la confiança i que trien les nostres escoles en ús del dret a elecció de l’educació que volen per llurs fills i filles, els milers de treballadors i treballadores que dia rere dia impulsen i executen els projectes educatius i els centenars de titulars que han creat els centres docents i els dirigeixen amb el propòsit de servei envers l’educació de les noves generacions mereixen, a banda d’un reconeixement que ens ha semblat indubtable, una actuació clara, enèrgica i contundent dirigida i coordinada per qui és el cap de l’Executiu. No abandonem la confiança que així sigui.

Temàtica

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.