Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Caràcter propi de les Obres Educatives La Salle, seguint la inspiració de Sant Joan Baptista De La Salle, ens presenta quina és la nostra missió:

“La missió de l’escola lasal·liana és l’educació humana i cristiana dels nens i joves, amb una sensibilitat especial envers aquells que més ho necessiten.”

Això és el que es trobaran les famílies quan coneguin La Salle Comtal. Una escola preparada per atendre de la millor forma possible tot l’alumnat, inclòs l’alumnat amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Una escola que transmet els valors des de les vivències, ja que tot l’alumnat de l’escola podrà gaudir l’experiència de relacionar-se, col·laborar, ajudar, acompanyar i descobrir les persones amb TEA i així formarem ciutadans amb sensibilitat inclusiva.

El curs passat vam iniciar el PROJECTE TEA, un projecte d’inclusió en les aules ordinàries per atendre alumnat amb autisme. Els bons resultats obtinguts van fer que el projecte es presentés al Consorci d’Educació de Barcelona i al Departament d’Ensenyament. Finalment, i com a reconeixement de la bona feina realitzada, aquest curs ens ha estat concedida la primera USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) especialitzada en autisme a la ciutat de Barcelona.

Aquest projecte té objectius que impliquen diferents àmbits i entorns de l’escola:

  • Formació especialitzada de tota la comunitat educativa, mitjançant una formació contínua i específica en autisme per tal de conèixer l’estil cognitiu específic d’aquest alumnat.
  • Adaptació de l’entorn i del currículum i aplicació de metodologies que afavoreixin l’aprenentatge de l’alumnat amb autisme, alhora que el de la resta d’alumnat neurotípic.
  • Sensibilització i difusió sobre el trastorn de l’autisme a les famílies i resta d’alumnat de l’escola.

El fet que alumnes amb TEA estiguin escolaritzats en centres ordinaris fa realitat la inclusió i ajuda a configurar una societat on el normal sigui conviure amb la diversitat. Alhora, permet l’alumnat amb TEA gaudir d’un entorn molt enriquidor ple d’oportunitats d’interacció social i comunicació. Per altra banda, l’alumnat neurotípic té l’oportunitat de viure les diferències amb normalitat, esdevenint persones més solidàries i sensibles.

L’èxit del projecte recau, en gran part, en el compromís del professorat que ha encarat aquesta nova situació de canvi com un repte i no pas com un problema. S’han realitzat importants esforços en modificar i aplicar noves metodologies d’aprenentatge necessàries per a aquest alumnat, aconseguint alhora un benefici per la resta d’alumnes.

Per a les famílies d’infants amb autisme l’escolarització dels seus fills en escoles ordinàries suposa una oportunitat de formar part de la societat. Al mateix temps, l’acceptació per part de la resta de famílies i alumnes els permet viure el trastorn amb més normalitat, sabent que aquests entorns són els més recomanables per afavorir els progressos. El resultat d’aquests canvis és que les famílies saben que els seus fills estan ben atesos i troben un entorn d’aprenentatge i socialització molt enriquidor.

Emili Navarro

Professor de La Salle Comtal