Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Equip de Pedagogia de La Salle Catalunya

Ja fa temps que el telèfon mòbil ha canviat la seva funció bàsica, la de comunicar-se amb els altres, per convertir-se en una veritable eina multimèdia. En alguns casos amb una qualitat indiscutible, amb un equipament complet: càmera de fotos, de vídeo,  centre d’informació, comunicació amb d’altres (xarxes socials). Però realment el que més impacta és la seva popularitat.

De ben segur que en ocasions la connexió a internet, els ordinadors que es pengen, la manca de recursos... fan que desistim d’organitzar “activitats diferents”. Per contra és fàcil veure que un cop toca el timbre de sortida de les aules els nostres alumnes s’afanyen a encendre i utilitzar els seus dispositius, amagats fins aquell moment per ordre del nostre Reglament de Règim Intern.  Surten de la seva butxaca autèntiques meravelles tecnològiques, magnífiques eines d’aprenentatge encara que ells no la vegin d’aquesta manera. Aquesta és la nostra primera feina, fer-los veure que pot ser una eina de treball, que ha de ser productiva en la recerca d’informació, en la construcció de l’aprenentatge i en definitiva en l’adquisició de coneixements i que com a tal haurà de ser avaluat.

Cal deixar molt clar el procés a seguir: lligam de l’activitat als continguts del que es vol fer. Disseny de l’activitat clarificador, en grup o individual, quins objectius volem aconseguir, la relació amb el currículum que s’està treballant. Amb tot això contextualitzat, encara si cal, caldrà deixar establert què és el que es pot fer amb el mòbil i sobretot què és el que esperem com a resultat del seu treball (una presentació, un vídeo, un document escrit, un formulari...) 

Hi ha moltes possibilitats de treballs complementats amb dispositius mòbils alguns serien els següents:
En qualsevol llengua, processos de comunicació, lectures amb vídeos, producció de curts, documentals de biografies...
A ciències naturals: reportatges documentals de l’entorn. Botànica, fauna, ecosistemes, contaminació, medi ambient...
Ciències socials, el medi urbà, el medi rural, entrevistes a persones grans, un dia al mercat...
Des de l’àrea de Física, gravació d’experiments senzills, ones, cinètica...
A l’Educació Plàstica el tractament senzill de fotografies, composicions, teoria del color, llenguatge visual, textures...
I encara infinitat de temes des de una visió transversal: higiene, hàbits saludables, educació vial, valors...

Si aconseguim que els alumnes estableixin una relació directa del món que els envolta i la classe mitjançant una eina propera i controlable per ells mateixos, sense l’ajuda directa del professor estarem aconseguint augmentar la seva autonomia personal. 
Sens dubte, se’ns obren unes possibilitats immenses, alhora que motivadores pels nostres alumnes. No podem perdre aquesta oportunitat. Com la majoria de vegades tot depèn de la nostra actitud.