Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Meritxell Nieto Santacreu, Coordinadora Pedagògica de La Salle La Seu d'Urgell

El passat 19 i 20 de novembre van tenir lloc a Donostia les “V Jornades sobre l’atenció escolar als nens i nenes d’altes capacitats” organitzat per ALCAGI. Alcagi és una associació que neix en l’entorn del Col•legi Sant Luís de la Salle de Donostia, fruit de la col•laboració entre la direcció del centre, els professors i les famílies. El seu objectiu és divulgar la realitat dels nens i nenes amb altes capacitats, afavorir el desenvolupament de la personalitat d’aquests, promoure  iniciatives dins les escoles que ho tinguin en compte, donar suport a les famílies, etc. 

La Jornada va estar plena de xerrades molt interessants (http://www.alcagi.org/JORNADAS_ALCAGI_Donostia_19_20nov2014_cartel.pdf)  al voltant de temes com “El talent en la investigació” a càrrec de José María Asua, “Les Bases de la formació del professorat en altes capacitats. Experiència a Galícia” a càrrec de la professora de psicologia evolutiva i d’educació de la Universitat de Santiago de Compostel•la Carmen Pomar, etc. M’agradaria destacar la xerrada de Mar Romera sota el títol “Enriquiment i creativitat en l’escola”. La ponent és psicopedagoga, mestra i autora de varis llibres sobre escola i didàctica. Amb una llarga experiència dins aquest àmbit, ens va parlar d’una escola diferent. Una escola que aposta per un model que potencia les capacitats, les competències i les emocions. Ella deia: “Los ninos tienen capacidades ilimitadas, ayudemos a que las desarrollen y no pongamos límites a su aprendizaje”. Un nen o nena, doncs, per aprendre necessita confiar amb el seu talent, tenir un autoconcepte positiu, ha d’aprendre interrogant, buscant, manipulant, experimentant, jugant... Ens parlava d’una escola com la de Harry Potter, una escola que educa amb les tres C (capacitats, competències i cor) i advertia dient “Un niño inteligente no lo es siempre y, si no recibe apoyo adecuado, sus dotes pueden acabar por desaparecer”. 

Aquesta associació, doncs, es va posar en contacte amb nosaltres i vaig tenir el plaer d’explicar tot el que fem al Col•legi La Salle de La Seu d’Urgell amb els alumnes d’altes capacitats. Des de fa 4 anys contemplem, dins el nostre Pla d’Atenció a la Diversitat, un protocol específic de detecció per alumnes amb aquest perfil. La Comissió d’Atenció a la Diversitat vetlla pel bon funcionament d’aquest protocol, fa el seguiment dels alumnes, decideix les mesures d’intervenció específiques per a cada nen o nena, dóna suport al professorat, acompanya a les famílies, etc. Tenim en compte, a més, la guia específica que el 2013 el Departament d’Ensenyament va crear sobre les altes capacitats amb la intenció de doblar la detecció d’aquest alumnat. Així doncs, a la Jornada, vaig incidir en la importància de la detecció explicant vivències dels nostres professors durant aquests anys i com n’és de clau la formació del professorat en l’àmbit de les intel•ligències múltiples, les altes capacitats, la creativitat, etc.   
Vaig poder explicar, alhora, mesures com les que duem a terme quan hi ha una detecció: la realització de Plans Individuals d’Ampliació, les acceleracions totals i parcials, la creació de grups d’enriquiment... Tot afegint que factors com la maduresa, l’autonomia, la relació amb els companys, etc. són claus a l’hora de prendre una decisió. 

Més específicament, em vaig centrar en els nostres grups d’enriquiment formats per  alumnes amb aquest perfil i tots els projectes que tirem endavant i que motiven als alumnes (participació en concursos, projectes d’Aprenentatge i Servei, etc). 

Una o dues hores a la setmana aquests alumnes surten de l’aula ordinària i treballen de manera cooperativa un tema que els motiva. Són estudiants amb un diagnòstic d’altes capacitats o simplement que obtenen resultats acadèmics molt alts (alumnes acadèmics). Ja fa tres anys que tirem endavant grups d’enriquiment a cicle superior de primària i aquest any ho hem iniciat a secundària, entenent que hem d’anar apostant per la continuïtat al llarg de totes les etapes. Per altra banda, altres projectes duts a terme a l’escola, com el foment dels escacs, la participació en varis concursos d’alt nivell, els projectes d’aprenentatge i servei, etc. donen resposta, també, al perfil d’aquest alumnat. 
Necessitem, tal com deia la Mar Romera, nens i nenes que no fracassin a l’escola, que es sentin escoltats i motivats pels aprenentatges, que no s’avorreixin i tinguin l’oportunitat de participar en allò que els agrada. Fa temps, doncs, que apostem per la diversitat tant per dalt com per baix, apostem per posar recursos específics en la detecció i aplicació de mesures, en incloure cursos de formació per al professorat i sobretot, en entendre la diversitat de manera global. 
Poder compartir tot el que fem a l’escola en aquesta jornada va ser tota una experiència a nivell personal. M’agradaria donar les gràcies a l’Associació Alcagi per les atencions que vam tenir aquells dos dies, al Col•legi Sant Luís de Donostia per poder compartir amb tot el professorat i la direcció la seva i la nostra experiència, a la Coordinadora de Primària de la meva escola, Anna Sansa, per acompanyar-me aquells dies i preparar la presentació; i finalment, a tot el professorat, alumnat i famílies que van participar en els vídeos que es van ensenyar aquell dia.