Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Meritxell Nieto, professora de La Salle La Seu d'Urgell

”Vitus” (2005) és un film que reflecteix el dia a dia d’un nen de 5 anys amb altes capacitats. El seu entorn i el seu alt rendiment sovint no encaixen en una ment d’un nen tant petit amb interessos i capacitats tant elevades. Llegeix enciclopèdies, toca el piano meravellosament però no es troba bé a l’escola, no és comprès pels seus iguals i els pares el pressionen per ser el millor. Pels professors és un nen descarat que els ridiculitza a les classes i davant la incomprensió prefereix passar desapercebut i adaptar-se així al món institucional. 

Cada dia a les nostres aules tenim nens com en Vitus, nens que destaquen, que tenen conflictes interns i extens, que s’avorreixen, que opten per passar desapercebuts, que fan fracàs escolar... Fins a quin punt, doncs, atenem a les escoles nens amb aquesta tipologia? I és que, quan parlem de diversitat sovint caiem en l’error de pensar només amb alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 

Fa uns anys, a la nostra escola, el Col•legi La Salle de la Seu d’Urgell, vam adonar-nos que teníem alumnes com el protagonista d’aquest film. No teníem estipulat ni un protocol de detecció, ni mesures especifiques a treballar, ni una formació per al professorat… Vam començar per aquí, formant-nos per conèixer la tipologia d’aquests nens, per conèixer les mesures més escaients, per saber com atendre a les famílies, com crear projectes enriquidors, com fer un seguiment del seu estat emocional, de la seva relació amb els companys, etc. Després vam anar creant un protocol, prenent decisions, creant projectes...

La formació és clau per entendre la complexitat i les diverses tipologies d’alumnes amb altes capacitats. En Vitus, amb un coeficient de 180, és un nen amb perfil de superdotació. Aquests alumnes mostren una capacitat superior a la mitjana amb alts nivells en aspectes cognitius com la memòria, l’atenció i la percepció;  tenen una alta productivitat i un elevat rendiment escolar; i un nivell alt de creativitat i de perseverança.  

El 2013 el Departament d’Ensenyament va publicar una guia sota el nom “Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu” on es parla, a part de la superdotació, de dos perfils més: el talent i la precocitat. S’entén com a talent aquells alumnes que destaquen en una o vàries àrees concretes (talent acadèmic, lògic, matemàtic, creatiu, social...) I parlem de precocitat quan un nen o nena té un ritme de desenvolupament més ràpid del normal però, un cop finalitzada la maduració, les seves aptituds intel•lectuals s’equilibren amb les dels altres companys de curs. 

Necessitem, per tant, escoles que apostin per l’atenció  d’aquests alumnes i per la creació de projectes com els que, el proper 20 de novembre, el Col•legi La Salle de La Seu d’Urgell, presentarà a la V Jornada de nens i nens d’Altes Capacitats a Donostia. Parlarem del protocol de detecció, del grup d’enriquiment que fa uns anys tirem endavant a Primària, de les mesures de diversitat especifiques tenint en compte el perfil de cada alumne (enriquiments curriculars, acceleracions parcials, acceleracions totals…), l’impuls de la revista a secundària per part d’un grup d’alumnes amb alt rendiment, el seguiment que es fa a nivell individual i familiar, etc.  D’aquesta trobada i del projecte en concret us en parlarem properament en aquest mateix blog.