Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Codi de Dret Canònic determina que les finalitats del matrimoni canònic (que no diu cristià) són «el bé dels cònjuges i la procreació i educació de la prole». Ho diu amb aquest llenguatge de picaplets, antic i asèptic, que fa del matrimoni un mer contracte on cadascuna de les parts s’obliga a complir el pactat. El problema central del dret matrimonial canònic està en el consentiment, ja que de la seva llibertat en depèn que el contracte tingui validesa. El que importa és la validesa del matrimoni, ja que d’aquí se’n deriva la seva perpetuïtat. Un matrimoni constituït vàlidament, sense impediments, és un matrimoni perpetu, indissoluble. Per això, el cànon 1096 § 1., diu «Perquè pugui haver-hi consentiment matrimonial cal que els contraents no ignorin almenys que el matrimoni és un consorci permanent entre un home i una dona, ordenat a la procreació de la prole mitjançant una certa cooperació sexual». La literalitat del text no exigeix ​​que els contraents tinguin un coneixement suficient de les obligacions del contracte; n’hi ha prou que no les «ignorin». Si fos necessari un coneixement profund de les obligacions, probablement no hi hauria matrimonis vàlids.

El que més preocupa és que l’amor no té cap funció en el matrimoni canònic. No és present en el consentiment, ni ho és en les finalitats del matrimoni; no hi juga cap paper. El sexe sí que hi juga, ja que per assegurar la procreació es fa imprescindible «certa cooperació sexual». Aquesta expressió és poc afortunada, ja que es tracta d’una traducció del llatí, que en totes les llengües romàniques ha donat la mateixa expressió, no així en alemany, on el significat és la procreació per mitjà de l’activitat sexual (genital) compartida. L’edició alemanya clarifica l’assumpte, ja que el consentiment matrimonial implica assumir la genitalitat per aconseguir la procreació. És a dir, la finalitat del matrimoni està determinada per la procreació, per a això és imprescindible l’acte sexual d’un home i una dona que practiquen el coit, el que implica penetració vaginal i ejaculació, per aquest motiu «la impotència antecedent i perpètua» fa nul el matrimoni.

Com es veu, l’Església segueix encallada en problemàtiques que poc o res tenen a veure amb el món d’avui ni amb la veritable essència del cristianisme. El matrimoni cristià hauria d’estar orientat a la construcció del Regne de Déu, el que implicaria un projecte comú on l’amor dels contraents fos la pedra angular per sostenir una realitat que faci real en la Terra el projecte d’amor de Déu per a la humanitat. El matrimoni cristià visibilitza de manera palpable la nova forma de relacions humanes que suposa el cristianisme, on ja no hi ha diferències de raça, cultura o gènere, perquè tots i totes estem units en un mateix projecte d’amor. El matrimoni cristià és l’expressió contundent d’aquest projecte, que implica la creació d’un món més humà on es té la capacitat de crear fills per l’amor, encara que sigui sense la capacitat biològica per procrear-los. És l’amor i no la procreació la finalitat última del matrimoni cristià. Tots els que estimen poden constituir una família cristiana.

[Imatge de Free-PhotosPixabay]

The post La (im)possible família cristiana appeared first on Blog CJ.