Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La declaració conciliar sobre l’Educació cristiana, Gravissimum educationis, complirà el pròxim 28 d’octubre el cinquantenari de la seva promulgació. Està clar que la publicació d’un document sobre l’educació no formava part dels objectius inicialment explicitats en la convocatòria del Concili Vaticà II. Però la seva dinàmica —tot analitzant la situació de l’home i de la societat contemporània en el marc de la missió de l’Església des d’una actitud d’aggiornamento—,va fer aparèixer un seguit de qüestions al voltant de l’educació que calia estructurar. Es tracta d’un document breu amb un proemi, una conclusió i 12 apartats. El text va patir una important evolució de l’enfocament, ja que, inicialment, el centre temàtic era exclusivament l’escola catòlica.

La Gravissimum educationis no va pretendre formular una mena de respostes definitives a les grans qüestions educatives sinó bàsicament oferir una orientació per afavorir posteriors desenvolupaments, i sobretot, un text per recordar la importància, el dret i les transformacions de l’educació, el sentit i la vigència de l’educació cristiana i la responsabilitat de tots els agents implicats —persones i institucions— amb les actituds de cooperació i diàleg cada vegada més necessàries en el món educatiu. Una declaración que amb les seves principals perspectives —antropològica, pedagògica, cristològica i eclesiològica— incorpora i harmonitza els discursos teològic i secular de les grans constitucions conciliars Lumen gentium i Gaudium et spes.

La Congregació per a l’Educació Catòlica ha convocatun important congrés mundial sota el títol «Educar avui i demà: una passió que es renova». Es pretén oferir a escoles i universitats un espai de diàleg i de debat sobre els desafiaments més importants de la realitat educativa de la societat, els sistemes educatius o la mateixa Església. Alhora, es vol desenvolupar una reflexió crítica sobre quins principis ètics han d’il·luminar les respostes. Per facilitar un millor aprofitament del treball s’ha publicat un Instrumentum laboris com a document de reflexió prèvia i preparació. Pel que fa l’àmbit de l’escola és molt significativa la relació de desafiaments exposats: la identitat de l’escola; la comunitat educativa; el diàleg; la societat de l’aprenentatge; l’educació integral; la manca de mitjans i d’instruments; la pastoral i la formació religiosa dels joves; la societat multireligiosa i multicultural; la formació permanent dels docents, els llocs i els recursos per a aquesta formació; així com els desafiaments jurídics i els marcs polítics. També el món de l'educació superior té un seguit de reptes que el document proposa aprofundir: la internacionalització; els recursos online; la relació entre universitat, empresa i món del treball; la qualitat; la governança; el canvi i la identitat catòlica de la universitat. Tot plegat unes temàtiques fonamentals. 

Des dels anys 60 han passat moltes coses i forma part de la missió de l’Església emetre un missatge significatiu, aclaridor i motivador, acompanyat, evidentment, d’una pràctica educativa que col·labori al ple desenvolupament de cada persona, cerqui el bé comú i afavoreixi la necessària transformació de les escoles i les universitats. La millor forma de celebrar l’aniversari de la Gravissimum educationis és renovar la nostra passió per l’educació amb plena consciencia d’allò que ens passa i d’allò que cal fer.

Publicat a Catalunya cristiana, núm. 1881, d'11 d'ocubre de 2015, p.12.