Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Sovint les preguntes que rebem a les aules no són pas únicament de caràcter conceptual: «I això pot canviar?» «Què hi podem fer, nosaltres?» Els educadors hem d’acompanyar sobre el coneixement del món i ens cal acceptar que la situació contemporània és enormement canviant, convulsa i complexa. Com podem sortir al pas dels grans reptes i problemes de l’actualitat i compartir un escenari d’esperança? Sota el meu punt de vista el millor full de ruta que tenim són els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible 2015-2030) formulats per Nacions Unides. Aquests objectius són una crida a la materialització de la Declaració universal dels Drets humans i, d’altra banda, una manera concreta de desenvolupar aspectes de l’encíclica del papa Francesc Lloat sigueu. Sobre la cura de la casa de tots (2015). Sembla, doncs, adient que tot educador des del seu compromís per la transformació incorpori en el seu patrimoni aquest esdeveniment.

Els grans canvis entre l’agenda dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) 2000- 2015 i els actuals Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són diversos: el pas d’uns objectius des d’una perspectiva d’agenda d’ajuda a una agenda de desenvolupament; la idea que no es tracta d’una tasca d’institucions de cooperació i d’especialització sinó d’implicació de tots els agents socials; un enfocament integrat dels tres pilars del desenvolupament (econòmic, social i ambiental); la centralitat de la lluita contra la pobresa; la universalitat de l’agenda, però el reconeixement de diversitat de situacions locals. En definitiva, 17 objectius que es poden aglutinar en cinc «p»: persones, planeta, prosperitat, pau, partenariat.

Però, què podem fer els educadors? Constatar la seva existència i formulació així com conèixer els seus antecedents i indicadors de seguiment; desplegar una especial activitat cognitiva i d’aprenentatge al voltant dels 17 nuclis temàtics; organitzar activitats de conscienciació i de col·laboració més enllà dels estudiants (famílies, barri, proveïdors, empreses pròximes); desenvolupar projectes per aprofundir o promoure els ODS; conèixer quines institucions tenen un compromís ferm en algun dels 17 objectius; incorporar-nos en xarxes d’entitats que hi col·laboren. En definitiva, podem fer moltíssim!

Publicat a Catalunya cristiana, núm. 2008, de 18 de març de 2018, p.14.