Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Ara farà un any el CPL vam començar a publicar una revista nova (Galilea.153). Com sempre que hi ha projectes nous d’aquesta envergadura, la pluja d’idees inicial va acabar convertint-se en una llarga conversa sobre què és el més essencial de la litúrgia. Després de molt divagar, la conclusió a la qual vam arribar va ser que el més important és que realment s’hi celebri el misteri pasqual. Però, ¿sabem què vol dir?

Investiguem

Tenint en compte el tipus de blog que esteu llegint, ja haureu deduït que no estem parlant d’un misteri com els del Sherlock Holmes o l’Hercule Poirot.

La paraula «misteri» ve del grec «mysterion», que significa allò que és inexpressable, que és inaccessible per la raó i per les ciències naturals, que només és accessible a la fe. L’adjectiu «pasqual» completa el significat de l’expressió: és la mort de Jesucrist, la seva resurrecció i la vinguda del Regne de Déu amb tot el que comporta.

Jesús mateix ens ho diu: «Feu això, que és el meu memorial» (Lc 22,19). És el que vertebra tot el Nou Testament, però també és l’element constitutiu de l’Església; el que constitueix el cristianisme com a tal és precisament la persona de Jesús –encarnat, crucificat, ressuscitat i glorificat– i la predicació apostòlica, arrelada en diverses comunitats i viscuda i testimoniada des d’aquestes diverses comunitats i en elles.

Celebrem

La litúrgia de l’Església ha celebrat el misteri pasqual des dels orígens i amb el pas del temps s’ha anat dotant de diferents «moments» per fer-ho:

  • L’any litúrgic: celebració del misteri pasqual en un cicle anual que comença amb el Nadal i el seu temps de preparació, l’Advent; i arriba al cimal amb la Pasqua.
  • La Litúrgia de les Hores: celebració del misteri pasqual al llarg del dia i cada dia.
  • Els sagraments: el sagrament per excel·lència és l’Eucaristia, l’únic instituït directament per Jesucrist i que la comunitat des dels seus inicis celebra sobretot en diumenge. Però també se celebra en els altres des de perspectives diferents.

En resum, sempre estem celebrant el mateix, però tenim la sort de poder-ho fer de diverses maneres i amb diferents llenguatges. D’aquesta manera, tots els cristians (amb moments personals diferents i llenguatges diversos) hi podem trobar el nostre lloc. Aprofitem-ho!