Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

De vegades ens diuen "Déu no fa falta per la nostra existència" però és difícil dir què fa falta i què no fa falta per la nostra existència. Per exemple: si no hi hagués tres generasions de quarcs i de leptons, les partícules més elementals, no s'hauria pogut trencar la simetria entre matèria i anti-matèria, i ara, l'univers, estaria format només de llum, sense matèria ni anti-matèria. (...)