Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(FRA JOSEP MANUEL VALLEJO) 

El primer que cal dir és que el missatge I ho completa dient que hem de perdonar de Jesús és una Bona Notícia, una font d’alegria, sobretot per als desvalguts, per als malalts, per als pobres... Jesús ve a alliberar, consolar, guarir (Lc 4,18).

El Sermó de la Muntanya, síntesi del missatge de Jesús, comença amb una pro- clamació de Felicitat: “Feliços els pobres, els qui passen fam, els qui ploren...” Per què? Perquè Jesús ve a guarir-los, a ali- mentar-los, a consolar-los. Jesús es va passar els anys de la vida pública guarint malalts, alimentant afamats i compadint-se dels sofrents. El nucli de la Bona Notícia és que Déu, en Jesús, ha vingut a consolar el seu poble, a alliberar-lo, a guarir-lo, a restaurar-lo des de dins. (Llegir més