Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Fra Jacint Duran)

¿Volia Jesús l’Església?
Intentaré comunicar la relació de Jesús amb l’Església i la importància cabdal d’aquest tema per comprendre Jesús i per a la vida cristiana. Són reflexions en diàleg, retocant o seguint G. Lohfink en els seus llibres entorn de l’Església. Ell vol rebatre una opinió que diu: “Jesús va predicar el Regne de Déu i li va sortir l’Església”, com si fos un accident. El teòleg protestant del segle XIX, Harnack, diu que la qüestió de la fe, del Regne de Déu, és una qüestió entre la pròpia ànima i Déu, i res més. L’Església no hi pinta res, més aviat hi fa nosa. Aquestes dues afirmacions es troben presents en les converses dels cristians actuals. Moltes vegades es parla de l’Església com una espècie de malaurada equivocació que va haver-hi després de Jesús, o d’una associació que, aprofitant-se de Jesús, el que ha fet a través de la Història és malmetre el que havia rebut, en comptes de fer-ho créixer. És a dir, es veu la Història de l’Església com una decadència progressiva. Jesús anunciava el Regne, i li ha sortit “aquesta cosa tan estranya” que és l’Església, i que es dedica a malmetre, amagar i perseguir aquells que volen ser cristians, seguidors de Jesús. La visió general predominant és aquesta. I l’altra visió també és molt present avui dia, que la fe, la qüestió religiosa, és cosa meva, i no té repercussions col·lectives ni comunitàries, l’Església fa nosa. (Llegir més)