Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Fra Frederic Raurell)

A tall d’introducció
Entrar en el tema anunciat pel títol constitueix un risc laberíntic, sobretot, per a qui no és expert en historiografia franciscana, com és el cas del qui signa aquest treball. Això obliga a tenir en compte la relativament nombrosa bibliografia i fins i tot llegir els plantejaments del tema en historiadors-biògrafs com Paul Sabatier i Raoul Manselli, ambdós crítics vers la figura d’Elies. Després d’uns anys de desinterès i ignorància per la figura de fra Elies, el discutit personatge vers els anys setanta tornà a desvetllar l’interès dels franciscanistes, tot i que no ha estat fàcil tornar de nou a l’estudi d’Elies de Cortona o d’Assís, com avui majoritàriament se l’anomena, tal es veu fins i tot en estudis crítics moderns. (Llegir més)