Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Totes les escoles a Catalunya van suspendre temporalment l’activitat presencial el dia 13 de març, seguint les ordenances dictades per la Conselleria d'Ensenyament. Aquell dia començava un camí de gran incertesa i de moltes dificultats que per a les escoles ha estat un repte en què ens hi jugàvem l'aprenentatge dels nostres alumnes i en alguns casos la continuïtat del nostre projecte educatiu.

Des d’aquell dia les escoles cristianes de Catalunya van començar a treballar amb intensitat per donar servei permanent als alumnes i acompanyar les famílies. Tant és així, que la Universitat Autònoma de Catalunya, no gens sospitosa de simpatia cap a l'escola cristiana, va publicar un estudi per avaluar com van reaccionar les escoles al tancament dels centres en el que arriba a la conclusió que: «Les escoles concertades i les escoles privades han respost mantenint molt l'activitat de demanar tasques als infants, donar feedback, fer classes online, etc».

Certament, en aquestes complicades circumstàncies, les escoles cristianes han continuat l'ensenyament, utilitzant tots els mecanismes possibles i de manera telemàtica des del primer moment, amb una especial dedicació a tota la comunitat educativa, especialment als pares i mares que havien de fer costat als fills en el temps de confinament.

Personalment, he estat testimoni del treball ingent que les Escoles Diocesanes de Tarragona han fet i estan fent durant tot aquest període, que ben segur es pot aplicar a la resta d'escoles de la FECC. Els mestres i professors han fet un salt tecnològic molt important i han dedicat molt de temps i tots els seus coneixements al treball docent. La coordinació telemàtica entre ells, amb els equips directius dels centres i amb els alumnes ha estat molt laboriosa i eficient, i han acomplert amb escreix superar el gran impacte que ha suposat la suspensió del curs escolar en tots els nivells educatius.

Les escoles han fet tot això malgrat les dificultats afegides que hem hagut d'afrontar. Com tothom sap, el finançament de les etapes concertades és molt insuficient, no cobreix el cost d'una plaça escolar i ha de complementar-se amb les aportacions de les famílies. Per això, el confinament ha situat a moltes escoles, que ja arrossegaven fortes dificultats econòmiques, en una situació pràcticament de fallida. A més, hem hagut de lluitar contra algunes campanyes en xarxes i en alguns mitjans de comunicació que han intentat intoxicar l'opinió pública i posar-la en contra de l'escola concertada. Hem hagut de sofrir una clara discriminació en algunes decisions de la conselleria, malgrat que formem part del servei públic d'educació de Catalunya, i encara fa poc dies la FECC ha recordat amb contundència que «la situació atípica i greu que vivim amb ocasió dels efectes del Covid-19 no pot ser excusa per obviar o conculcar els principis bàsics del dret i la seva concreció legal», en relació a les irregularitats que s'han produït en l'actual procés de preinscripció.

A hores d'ara, encara no sabem com acabarà aquest curs, ni tampoc com començarà el curs vinent. Ens diuen que els territoris que ja estiguem a la Fase 2 del desconfinament haurem d'obrir les escoles per a determinats cursos, però que l'ensenyament continuarà essent de manera telemàtica. La incertesa de la desescalada al juny i encara més al setembre planteja uns interrogants pel que fa als espais, al nombre de professorat i a les condicions higièniques i sanitàries requerides que no queden resolts per la inconcreció de les declaracions de la conselleria. Com ha declarat Miquel Mateo, secretari general adjunt de la FECC, per dir això, el conseller «ja hauria pogut dir “espavileu-vos com pugueu” ».

Els propers mesos seran crucials no només per vèncer la pandèmia, sinó també per assegurar l'aprenentatge dels alumnes i la llibertat d'ensenyament del nostre país, que ha començat a rebre algunes preocupants agressions aquests darrers dies com ara la no renovació del concert a les escoles amb educació diferenciada. Una cosa és absolutament necessària: les escoles concertades necessitem com a mínim que s'acompleixi sense més demores la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a l'aportació del concert i que, amb coratge, el govern català endegui un projecte de "rescat" de les escoles que eviti una crisi sense precedents en el sistema educatiu. 

Norbert Miracle i Figuerola, delegat diocesà d'ensenyament