Vés al contingut

"No t'acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat." (Ex 3,5)

Un cop vaig escoltar en uns exercicis espirituals que "no se puede entrar en la oración como un elefante en una cristalería". Crec que la imatge és prou representativa de com ha de ser l'espai sacre escolar; cal procurar un filtre, un marc conceptual, que ajudi a la comunitat educativa a entendre que "això és diferent". Això és el que s'ha procurat en l'accés des de l'interior del col·legi Lestonnac a la seva església i en el nou àmbit del Santíssim.

L'àmbit d'accés escolar.

L'accés quotidià a l'església del Col·legi Lestonnac per part de la comunitat educativa es produeix  per la porta lateral esquerra que hi ha al costat de la sagristia, la qual connecta amb la resta del complex educatiu a través d'un passadís il·luminat a través de l'aula de tecnologia. Aquest passadís actua de filtre i d'espai preparatori per a un canvi d'escala considerable, ja que no hi ha cap altre espai de característiques similars al de l'església, com sí sol passar en d'altres tipologies d'edificacions escolars on el volum de la sala d'actes és simètric al de la capella escolar connectat pel vestíbul d'accés principal; com és el cas del Col·legi de Sant Ignasi-Sarrià, també del mateix arquitecte, Joan Martorell. Per tal de vincular aquest passadís a l'espai de l'església s'ha optat per canviar el seu paviment i igualar-lo a la resta de l'operació de reforma, com si l'espai sacre desplegués una catifa metafòrica per enllaçar amb la resta dels espais educatius.

Un cop accedim a l'església ens trobem en un espai allargassat que actua  a mode de vestíbul situat sota la primera arcada, de majors dimensions, a cavall entre l'accés a la sagristia i l'espai obert de l'antic presbiteri i actual àmbit de capella del Santíssim. A la paret lateral, en la seva dimensió més llarga, s'ha procedit a realitzar un emplafonat corregut de dos metre d'alçada que incorpora un vinil amb la imatge d'un camp de vinya, del mateix Chateau de Landiràs on va viure santa Joana, amb diferents citacions difoses de la paràbola del cep i les sarments (Jn 15). Aquest mateix emplafonat gira perpendicularment en el pany de paret oposat a la porta d'accés i s'hi incorpora una fornícula on abans hi havia un petit armari encastat per allotjar  una imatge de santa Joana de Lestonnac rodejada d'infants, anteriorment situada en una capella lateral.  Així, l'àmbit d'accés ofereix la clau de lectura de l'espai al qual accedim. La imatge de santa Joana i el mosaic de l'espai simètric, a l'altra banda de l'àmbit del Santíssim, donen la benvinguda i conviden a descobrir la història i el carisma de la institució, mentre que el vinil de la vinya, també vinculat a la vida de la fundadora de l'orde religiosa, té unes clares connotacions eucarístiques i evangèliques.

Àmbit del Santíssim

El Santíssim està disposat al mateix lloc pel qual va ser pensat des de l'inici, responent a la mentalitat pre-conciliar del moment: presidint l'eix principal de la nau. Aquesta opció es fa evident degut a la composició del frontal interior de l'església, el qual no s'ha volgut modificar des dels orígens del projecte, i perquè en cap moment s'ha considerat la creació independent d'una capella del Santíssim, que seria més pròpia d'un temple parroquial on se celebra missa diària o es vol oferir un espai més íntim de relació amb la reserva eucarística oberta als vianants i la ciutadania.

Així i tot, la decoració del mur principal de l'església i de les superfícies adjacents denoten la singularitat d'aquest àmbit de l'església, l'antic presbiteri, emmarcat per les columnes de l'arc triomfal, diferenciant-lo de la nau principal i la resta de capelles laterals.  Seguint la lògica prèvia de l'espai, s'ha procedit a la creació d'un àmbit propi de relació amb el Santíssim mitjançant tres operacions molt simples. Per una banda, s'ha allargat la base de fusta del nou presbiteri, ara en una posició més central, fins als peus de l'arc encastat al mur que acull la reserva eucarística. Per l'altra, s'ha delimitat l'àmbit de la resta de l'espai eucarístic creant una bancada al llarg del nou presbiteri encarada al Santíssim, situada sota de l'arc triomfal de l'església.

Finalment, s'ha procedit a disposar una altra petita fornícula envidriada i encastada a la superfície del nou presbiteri, davant del Santíssim, on dipositar-hi sauló del jardí de La Mothe, on santa Joana va gestar la idea de fundar una orde religiosa dedicada a l'ensenyament per les noies. La posició d'aquest darrer element davant del Santíssim, vinculat fortament a la Companyia de Maria, ens remet també a d'altres teofanies de personatges bíblics, especialment la de Moisès (Ex 3,5), tot convidant a cercar l'arquetopos, o llocs de sentit, de la pròpia relació amb Déu en la història personal de l'usuari.

Territori
Institucions

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.