(Eloi Aran) La setmana passada vaig fer la meva primera sessió de "coaching pastoral-arquitectònic" a un grup de capellans i religiosos a la parròquia de Santa Anna (BCN). El tema era escatir quines intervencions es poden fer en els espais dels diferents temples històrics de la ciutat i quin accent pastoral poden tenir ("Sagristies obertes", noves distribucions celebratives, columbaris, noves capelles 24h, etc).

(E. Aran) El 2014 el despatx T113 va ser convidat a un concurs restringit, encara per resoldre, per proposar una reforma dels locals parroquials d'Esplugues de Llobregat. Passat el temps, considero que la proposta presentada segueix sent vàlida i és una llàstima que els impediments burocràtics-urbanístics no s'hagin desencallat perquè era una manera de trobar rendibilitat econòmica i una millora evident de l'estat actual.

(E. Aran) Sovint passa desapercebuda la relació entre l'arquitectura sacra i l'acció social.

(E.Aran) Este semana pasada ha aparecido la noticia "De capilla a inodoro" (El Punt Avui. 10 de noviembre), donde la hija del escultor Subirachs descubrió, con sorpresa, que se había reconvertido la Capilla del Asunción de Gavà - donde habían colaborado el arquitecto Joan Barangé, el pintor Josep Maria Mejan y el escultor Subirachs - en unos aseos. Como apunta Judit Subirachs: "Hemos perdido un conjunto muy interesante y representativo del nuevo concepto de arte sacro que algunos artistas introdujeron en los años sesenta.

(E.Aran) Aquest setmana passada ha aparegut la notícia "De capella a vàter" (El Punt Avui. 10 novembre), on la filla de l'escultor Subirachs va descobrir, amb sorpresa, que s'havia reconvertit la Capella de l'Assumpció de Gavà - on havien col·laborat l'arquitecte Joan Barangé, el pintor Josep Maria Mejan i l'escultor Subirachs - en uns lavabos.

(E. Aran) Aquests dies del pont he pogut fer una escapada al Monestir de les Avellanes  (Balaguer) per fer una visita d'investigació a l'Arxiu Gavín, un immens fons documental d'esglésies de Catalunya, estampes de temàtica religiosa, goigs, postals... que va iniciar de ben jovenet el Sr. Josep Maria Gavín i Barceló.

(E. Aran) Aquest proper cap de setmana, del 22 al 23 d'octubre, tindrà lloc la setena edició del "48H Open House Barcelona", una proposta cultural que atansa el patrimoni  arquitectònic a l'entorn de 47.000 visitants. En la seva presentació apunten:

"La Iglesia católica, como titular de una parte muy importante del patrimonio cultural catalán, debe velar por la protección, la conservación y la difusión de este patrimonio y, con esta finalidad, debe colaborar con las diversas administraciones públicas de Cataluña. Una comisión mixta entre la Administración de la Generalidad y la Iglesia católica debe establecer el marco de colaboración y coordinación entre las dos instituciones y hacer su seguimiento. Reglamentariamente se determinará, en su caso, la colaboración con la Administración local.

"L'Església catòlica, com a titular d'una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la protecció, la conservació i la difusió d'aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. Una comissió mixta entre l'Administració de la Generalitat i l'Església catòlica ha d'establir el marc de col·laboració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el seguiment.

(E. Aran) Cuando en 2013 nos encargaron al despacho T113 la reforma del templo parroquial de San Juan Bautista de Reus nos encontramos con la necesidad de dotar de trascendencia el muro de hormigón imponente que actuaba a modo de ábside. En ese momento se procedió al diseño de un retablo que incorporara la talla de madera policromada del santo y que resultara un elemento de fondo devocional al acto central del espacio, que es la celebración eucarística.