“L’art, el gran art, té reservat un lloc especial entre les fatigues humanes, és a prop d’aquell costat de l’absolut que s’anomena gràcia, regal gratuït” (Teodramàtica IV, 103. Cita publicada a l’article “La bellesa com a itinerari vers Déu”, de Francesc Torralba Roselló, a Qüestions de Vida Cristiana nº 202: “Bellesa i vida cristiana”)

“Jacob es llevà de bon matí, va prendre la pedra que s'havia posat per capçal, la va plantar com un pilar i la consagrà ungint-la amb oli. I donà a aquell lloc el nom de Betel, que vol dir «casa de Déu».” (Gn 28, 18-19. El somni de Jacob)