Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

Tot i que ja fa un parell d’anys de la convocatòria i la resolució del “Concurs d’idees per l’adaptació del conjunt de la nau central de l’Església de la Pietat a nous usos per la ciutat de Vic”, crec interessant fer una mirada retrospectiva sobre aquesta iniciativa perquè considero que té aspectes que poden ser referents de cara a d’altres parròquies i temples en situacions similars.
 
L’Església de la Pietat presentava problemes estructurals i calia una reforma. La Parròquia amb el suport del Bisbat, va fer front a les despeses de la consolidació de l’església així com l’adecentament com a lloc pel culte l’espai –templet dels Sants Màrtirs-.
 
Un cop acabat aquest procés l’espai de la nau central és va fer servir per a diferents actes culturals i religiosos, veient el procés que seguia, la comissió de Cultura de la parròquia , amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic i la Delegació d’Osona del COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), va presentar un Concurs d’Idees per la nau central del temple. El concurs va tenir ressò en els mitjans de comunicació i s’hi varen presentar 57 propostes. Aquest volum de idees hauria estat impossible d’assolir per adjudicació directa a un despatx i es va poder contemplar en una exposició de tots els treballs que es va fer posteriorment a la seu del COAC a Vic (podeu veure totes les propostes premiades aquí). En resum, convocar un concurs de idees és, malauradament, una forma poc habitual de resoldre problemes comuns d’espais eclesials que poden oferir més servei a la societat civil sense perdre’n el seu ús principal.
 
"Zenit", la proposta guanyadora de Lluís Tobella

 

De les 10 obres preselecionades, el jurat va donar el primer premi a la proposta “Zenit”, de l’arquitecte Lluís Tobella, que declarava els següents objectius principals:
 
Mantenir el protagonisme i claredat formal de la nau barroca existent, especialment de la nau central com l’espai interior mes significatiu i valuós de l’edifici. Això implica que la intervenció es plantegi sense modificar les característiques arquitectòniques bàsiques d’aquest espai central: diafanitat, dimensions, caràcter, ...
Millorar els nivells de confort visual, d’il·luminació natural i de control acústic d’aquest espai.

Proposar una estratègia general d’intervenció que faciliti els aspectes abans esmentats i al mateix temps doni suport i permeti multiplicitat d’usos i que garanteixi el funcionament de l’edifici al llarg del temps. Un espai arquitectònic com l’actual, més confortable, ben il·luminat i amb l’equipament tècnic general necessari serà la millor garantía per disposar d’un espai multius amb futur .
 
Diferenciar clarament la rehabilitació de l’edifici existent de la intervenció que requereix la proposta de nous usos.
 
Utilitzar l’espai que ocupen les capelles laterals, especialment la seva prolongació en alçada per situar els elements o espais servidors de l’espai central.
Incorporar en la proposta una estratègia constructiva compatible amb l’excavació arqueològica i els usos proposats.
 
Proposta de projecte:
 

Per donar resposta als objectius abans esmentats es proposa la intervenció amb l’acoblament de dos sistemes.
 
D’una part l’edifici existent el contenidor de valors històrics, espacials, materials,…i d’altre part un sistema suport de confort espaial, funcionalitat, instal·lacions,… La relació entre els dos sistemes entre “el vell” i “el nou” possibilitarà l’espai multius, en aquest edifici històric.
 
Aquesta proposta conceptual es concreta –com podem veure en els dibuixos anteriors- en un sistema “estructural” de panells de fusta que s’introdueix en l’interior de l’edifici i resolt: el paviment de la nau, incrementa les qualitats sensitives de l’espai, ordena i emmarca els espais funcionals, controla la il·luminació natural i el so i actua com a suport tècnic de les instal·lacions.
 
En l’edifici històric s’actua bàsicament en l’espai ocupat a tota alçada per les naus laterals.
 
Per tal de facilitar el recorregut de la llum es generen obertures ambdós costats de la nau principal, sota cadascun dels arcs entre columnes, per sobre de les capelles. També el sostre d’aquest segon nivell i el de sobre les capelles disposarà de passos de llum natural. Aquestes obertures es proposen seguin estrictament la lògica constructiva de la nau barroca.