La frase no es mía. Es de uno de los chiquillos de casa. El interrogante cayó a media cena. Son frecuentes las preguntas sobre tecnología, el clásico ¿qué cuesta ese trasto electrónico nuevo? O de actualidad infantil: con el coronavirus, ¿vendrán los Reyes Magos? O de temporada: ¿puedo ir con pantalones cortos ahora que hace frío? Después de todo, preguntas que piden un criterio, para terminar conformando el suyo.

Me van a perdonar porque este artículo caducará en 24 horas. Pero estoy asombrado de cómo algunos han convertido la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española en una campaña política, mediática y digital. No descubriremos ahora que en los procesos de elección de estos cargos siempre hay intereses y poder. Pero en esta ocasión quizás ha llegado a extremos casi cómicos.

La revista online per a preveres EL BON PASTOR va ser fruit directe de l’Any Sacerdotal 2009 i, més concretament, d’una conferència que va donar el Cardenal Clàudio Hummes en la Facultat de Teologia de Catalunya uns quants mesos abans del gener de 2010, data del primer número de la revista. Les paraules del Cardenal Hummes, aleshores Prefecte de la Congregació per al Clergat, amarades d’espiritualitat i saviesa, van estimular-nos a proposar un instrument que contribuís a la unió dels preveres, tant diocesans com religiosos.

Els bisbes de Catalunya han tret un petit comunicat on parlen amb autoritat sobre la realitat del país. Els bisbes han donat un pas important per sortir d’un llarg silenci mantingut en els darrers temps sobre el moment polític de Catalunya. És evident que davant dels dilemes de la societat catalana l’Església catòlica no pot estar en  silenci o amagar-se en la indiferència de la neutralitat.

Hi ha moltes maneres de classificar esglésies.

La última novedad relevante en la arquitectura de la Sagrada Familia es la estrella que culmina la torre de María. Su visibilidad, sea de día como de noche, es manifiesta. Su presencia luminosa destaca cuando mayor es la oscuridad que la envuelve. La belleza cautiva, pero cuando hunde sus raíces en la esfera del sentido, abre rendijas al infinito. No se encierra en una construcción, sino que ésta le sirve como trampolín para lo ilimitado. En esto consiste el arte: un fragmento que contiene la totalidad.

L’última novetat rellevant en l’arquitectura de la Sagrada Família és l’estrella que culmina la torre de Maria. La seva visibilitat, ja sigui de dia com de nit, és manifesta. La seva presència lluminosa destaca com més gran és la foscor que l’envolta. La bellesa captiva, però quan enfonsa les arrels en l’esfera del sentit, obre escletxes a l’infinit. No es tanca en una construcció, sinó que aquesta li serveix com a trampolí per al que és il·limitat. En això consisteix l’art: un fragment que conté la totalitat.

Des d'aquest dimarts i fins el dia 25, les diverses esglésies cristianes celebrem l'Octavari —que no la setmana, com es diu de tant en tant— de pregària per la unitat dels cristians. Són vuit dies de pregària per implorar que es faci realitat l'anhel de Jesús expressat a l'últim sopar: "Que tots siguin un; com vós Pare, sou en mi i jo en vós, que ells també siguin un".

Audiència General 19 de gener 2022

Estimats germans i germanes, bon dia!

Avui voldria aprofundir en la figura de Sant Josep com a pare amb tendresa.

Moltes vegades quan es vol parlar de “joves i espiritualitat” es tendeix a generalitzar. Per part meva, se’m fa molt difícil integrar aquestes dues etiquetes, “joves” i “espiritualitat”, de forma justa i coherent tenint en compte la versatilitat dels dos conceptes i la diversitat de contextos en la nostra societat. Per això, he volgut agafar com a punt de reflexió les propostes pel 2022 que ha escrit el prior de la comunitat ecumènica de Taizé amb el títol ‘Esdevenir artesans d’unitat’.