Este es el escrito, del obispo Agustí Cortés, de Sant Feliu de Llobregat, que introduce el material del objetivo diocesano de este año, que lleva el título de "El compromiso social del cristiano" y que parte del trabajo realizado el curso pasado por el Equipo de Pastoral Obrera del obispado.

 

Aquest és l'escrit, del bisbe Agustí Cortés, de Sant Feliu de LLobregat, que introdueix el material de l'objectiu diocesà d'enguany, que porta el títol de "El compromís social del cristià" i que parteix del treball fet el curs passat per l'Equip de Pastoral Obrera del bisbat.

 “Fingir que no ens n’hem adonat”. Aquesta frase forma part de la lletra de la cançó de Bob Dylan “Escolta-ho en el vent”, de conegut renom i que tantes vegades ha acompanyat les nostre vetllades.


Tots tenim ja l’opinió formada sobre els resultats de les eleccions del 20N. A més, havíem tingut temps de formar-nos-la amb les previsions que es feien. Avui voldria posar l’accent, però, en un element que es té poc present en els comentaris del que va passar, i que correspon que es facin a publicacions com ara L’Agulla. 

“En un món estructuralment desequilibrat, insostenible i violent  la prioritat de cadascú, de cada col·lectiu i de cada poble,  és viure per transformar-lo”. Aquest és l’esperit que sintetitza la tasca que fa més de deu anys que ve realitzant l’associació nova-innovació social, en àrees com la noviolència activa, la recerca d’alternatives al sistema i la participació i transparència.