(Josep M. Domingo) Portem un parell de mesos plens de novetats en la vida de l’església. La renúncia del papa Benet XVI, l’elecció del papa Francesc, amb tot el que ha envoltat els dos esdeveniments, han estat temps de sorpreses inesperades, i no pas desagradables, sinó en la direcció de signes positius i d’esperança.

(Josep M. Domingo) Llevamos un par de meses llenos de novedades en la vida de la iglesia. La renuncia del papa Benedicto XVI, la elección del papa Francisco, con todo lo que ha rodeado los dos eventos, han sido tiempos de sorpresas inesperadas, y no desagradables, sino en la dirección de signos positivos y de esperanza.

Salva Clarós és sindicalista