Després de les vacances parlamentàries, aviat tornarem a sentir parlar de la LOMCE. Els pares i mares de les escoles cristianes de Catalunya, aplegats en la confederació d’AMPAs CCAPAC, han endegat una campanya per fer arribar la seva veu com a primers responsables de l’educació dels nois i noies.

El seu clam és ple de sentit comú, i tan elemental, que gairebé fa vergonya haver de reivindicar-ho: exigim consens i estabilitat!

Coincidint amb l’inici del curs, el pedagog Gregorio Luri penjava al seu blog, sota el títol Per a què serveix estudiar, la següent nota:

L'aprenentatge dels infants... observació, registre i avaluació

Com sabeu, l’objectiu del FEAC (Família-Escola, Acció Compartida) és afavorir els vincles positius entre els membres de la comunitat educativa tot reflexionant sobre temes educatius comuns.

Des de fa dos anys, el Butlletí FEAC es presenta en suport electrònic. El curs passat vam facilitar l’accés al butlletí amb caràcter lliure i gratuït per a totes les escoles i entitats.

Dijous i divendres, amb l’inici de les classes, podrem dir que s’inicia de debò el curs escolar 2013-2014. És el moment de deixar a la porta de l’aula totes les dificultats, àdhuc el possible desencís, i assumir la plena responsabilitat personal i professional que exigeixen els nostres alumnes.

La pedagoga, directora del col·legi Montserrat de Barcelona i pionera en l’aplicació de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples, Montserrat del Pozo, ha estat nomenada superiora general de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Del Pozo assumeix així el lideratge d’una congregació el repte principal de la qual continua sent l’educació d’infants i joves.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) acull aquest 5 de setembre (16 hores), a la seva seu del carrer dels Àngels, 18, 4t, de Barcelona, la sessió informativa sobre els Projectes Telemàtics Rondalla, Comarques,  Nadal - Sant Jordi, Montserrat i Schools Song Contest

L’Escola de Tutors (EdT), un Títol d’Expert que la FECC i la Universitat Ramon Llull organitzen conjuntament des de fa anys, convoca una nova edició per a aquest curs. Les competències professionals que s’hi treballen són:

- Capacitat d’exercir les funcions del tutor en el context de l’educació integral de l’alumne en una determinada escola i equip i en una realitat social concreta.

El final del passat curs va coincidir amb l’inici del tràmit parlamentari de la LOMCE. Ara, l’estudi i debat de l’articulat potser no començarà fins a l’octubre. El seguirem. També prepararem la informació i orientacions necessàries per als centres i, tot i que el procés pot ser ràpid, no deixa d’estar ple d’incerteses per la situació política i econòmica de l’Estat. L'objectiu del govern, tanmateix, és tenir-la aprovada abans d'acabar aquest 2013

No parlarem de la crisi perquè, més que un incident, és una realitat que tenim instal·lada i amb la qual cal conviure i adaptar-nos-hi de manera creativa, procurant de sortejar-la i albirant-ne la superació.