La situació provocada per la demanda d’alumnat als cicles de formació professional per al curs 2021-2022 ha posat sobre la taula el debat sobre la necessitat de mobilització de tots els recursos disponibles per evitar la manca de places i la conveniència de cercar la col·laboració entre l’àmbit públic i el concertat i les empreses.

El passat dilluns 6 de setembre va tenir lloc la trobada online de llançament del Programa Família-Escola, Acció Compartida (FEAC) pel curs 2021/22, comptant amb 21 assistents. En una primera part es va explicar el sentit del lema “Entorn d’Esperança” i, tot seguit, els membres de la redacció dels butlletins van anar desgranant el calendari alhora que es feia la presentació les temàtiques proposades i els webinars complementaris corresponents.  

Recordem la programació a qui no va poder assistir-hi: 

El moment ha arribat. Dies, mesos de preparacions, d’experiència acumulada en l’elaboració de plans i protocols, de reelaboració i modificació d’aquest plans amb aclariments de darrera hora, de debat i posada en comú d’objectius, de projectes i inquietuds, de discursos oficials on massa sovint se’ns obvia, d’esperança... Avui, quasi 1.318.000 alumnes del règim general tornen a les escoles.

“El 13 de setembre obriran tots els centres educatius de Catalunya amb el 100% de presencialitat a les aules”, declarava el Conseller d’Educació en una roda de premsa el dia 30/08. També es va fer esment a les novetats més rellevants previstes al nou “Pla d’actuació”: “Les classes seran presencials i segures, els alumnes aniran amb mascareta, no s’hauran de confinar aquells grups que ja estiguin vacunats amb pauta completa encara que hagin sigut contacte estret d’un positiu i les zones comunes, com els patis, ja es podran compartir entre diferents grups.

No diem res de nou si afirmem que encarem un curs escolar atípic, en línia de continuïtat amb el que hem deixat enrere. Les autoritats sanitàries informen que, si bé la incidència del SARS-CoV-2 continua baixant, encara se'n manté una transmissió comunitària no controlada i sostinguda que pot excedir les capacitats de resposta del sistema sanitari, que durant les últimes cinc setmanes s'ha estès a la resta de franges d'edat, la qual cosa suposa un augment de la càrrega assistencial i pressió sobre la xarxa hospitalària.

Amb una salutació ben cordial, reprenem l’activitat del FECC Informa aquesta darrera setmana del mes d’agost, tot desitjant que hàgiu gaudit d’uns merescuts dies de descans, enguany tal vegada més que mai. Els equips directius i d’altres membres del personal ja escalfen motors per enllestir un nou curs, tot esperant la reincorporació del gruix de la plantilla la setmana vinent.

Arriba final de curs i és el moment de fer un cop d’ull al proper.

        

Com ja us vàrem anunciar el passat dijous, dia 1 de juliol, el Patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, celebrat el dia 30 de juny, aprovà el relleu de la Secretaria general de la FECC.