L’escola concertada representa, per la seva dimensió, trajectòria i compromís social, un valor afegit que genera grans oportunitats per al sistema educatiu en el seu conjunt. I integrada en el Servei d’Educació de Catalunya, contribueix a fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme el seu projecte vital en un context de llibertat. Una missió que les escoles concertades i les organitzacions que les representen realitzen amb lleialtat a les institucions del país i, en especial i com a primer referent, amb el Departament d’Educació.

Som a l’avantsala de l’inici d’un curs lectiu que escolaritzarà 1.338.577 alumnes al segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.

En aquests dies és habitual facilitar les xifres d’alumnes, que són un bon orientador de l’estat de salut del nostre sector en particular i del sistema en general. Disposem d’unes dades inicials, fetes públiques a la roda de premsa del Conseller, i comparem sempre les xifres del curs que ara s’inicia amb les del que tot just acaba.

Moltes felicitats al Max Gasia, l’Aïda Cunill, la Paula Leyes i a la resta d’estudiants que han superat les proves Un 9,9 és la nota més alta de la selectivitat del 2019 i l’ha obtinguda l’Eduard Garrabou, alumne de l’Institut Antoni Torroja de Cervera. Amb un 9,8 hi ha quatre alumnes, entre ells en Max Gasia Tost, que ha estudiat al col·legi Episcopal Mare de Déu de la Acadèmia de Lleida, i amb un 9,7, la Paula Leyes Carreño, del col·legi Santa Teresa-Ganduxer de Barcelona.

Fetes les primeres lectures dels resultats de les preinscripcions, no ha transcorregut gaire temps fins a revifar un debat ja ‘habitual’. Els acostumats ‘grups de pressió’, autoproclamats ‘veu de la comunitat educativa’, no han trigat a fer ressorgir la polèmica pròpia d’aquestes èpoques: l’educació només s’entén des de l’escola pública. Ni pluralitat, ni riquesa social, ni prestació històrica, ni servei actual ni llibertat es tenen en consideració. L’escola concertada no té raó de ser. Que desaparegui.

Dilluns passat se signava al Parlament de Catalunya el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

Com hem anat explicant a les trobades on s’ha presentat l’XI Conveni Col·lectiu del sector dutes a terme arreu del territori, són sobre la taula del President de la Generalitat i del Conseller d’Educació una sèrie de demandes que el sector ha presentat de manera unitària i per a les quals s’exigeix de l’Administració i de les forces polítiques una actuació eficaç per arribar a la íntegra solució dels problemes que acuiten el nostre sector a assolir un mòdul econòmic que faci possible la gratuïtat.

Quan dimarts passat ens despertàvem amb la notícia que el Ministeri d’Hisenda estudiava que els pares tornessin el que havien desgravat per les seves aportacions a la concertada des de l’any 2015 es va crear de seguida una sensació de sorpresa i d’incredulitat. Què estava passant? Amb vertiginosa rapidesa, la notícia va esser divulgada als mitjans i va adquirir un ressò descomunal, que va provocar inquietud i preocupació. També tristor i enuig ratllant la indignació.

El proppassat dimarts, dia 22 de gener, els representants de les institucions titulars dels centres concertats i els representants dels pares i mares d’escoles concertades van ser rebuts en audiència pel President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Joaquim Torra. Acompanyaven el President el Secretari de Govern, Sr. Víctor Cullell, i el Coordinador de la seva Oficina, Sr. Jordi Moreso.

La setmana passada (CESEC Informa n. 147, del 14.01) informàvem de l’increment del mòdul de concert en totes les seves partides del 2,25% per a aquest any 2019. En si mateix, aquesta pujada no és una notícia dolenta, encara que la xifra resulti del tot deficient.

El dia 8 de gener se celebrà un Ple del Consell Escolar de l’Estat per debatre el dictamen corresponent a l’avantprojecte de la llei orgànica que modifica la LOE. Diferents integrants van aportar esmenes i es va poder constatar el remarcat dissens en la comunitat educativa davant d’aquesta proposta de modificació legislativa.

Recollim en aquest FECC Informa la nota de premsa publicada per diverses institucions participants en aquest plenari.