Dissortadament a les escoles, com a la resta de la societat catalana, no els és fàcil de sostreure’s del debat polític i social. Són dies de marcada transcendència i determinades afirmacions contribueixen a mantenir encesa la flama de la preocupació.

Aquest diumenge tots en vam ser testimonis, es van viure a Catalunya situacions de violència deplorable que han provocat més de 800 ferits i contusionats. Per a tots ells i els seus familiars, la nostra solidaritat i el desig d’una ràpida recuperació. Tal com van fer el mateix diumenge els arquebisbes metropolitans i altres representants eclesials de Catalunya, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya condemna la violència i lamenta profundament aquests penosos esdeveniments.

Carta conjunta tramesa a la redacció de 'El Periódico'

El curs 2017-2018 arrenca avui amb 1.226.859 alumnes inscrits al segon cicle d’educació infantil, als nivells obligatoris i als postobligatoris. Tot i això, amb 8.200 nens i nenes menys que el curs anterior en el segon cicle d’educació infantil, si bé amb 18.300 alumnes més en l’educació secundària obligatòria. Aquesta realitat ha incidit en el sector en general, i en algunes de les nostres escoles en particular, de manera diversa.

No fa encara un any mal comptat encetàvem la salutació al FECC informa del nou curs que ara acaba tot afirmant que s’albiraven diferents reptes que de ben segur podríem encarar fent-nos presents de forma activa i diligent en els debats i actuant amb sentit de col·lectiu.

Potser amb la voluntat de construir un nou país, o potser perquè ens cal repensar el model de societat que volem per al segle XXI, som en un moment d’ebullició i de reflexió sobre l’educació, pilar bàsic per a la construcció d’una societat més justa i solidària, inclusiva i integradora, plural i diversa.

Divendres es va rebre una consulta a la FECC. Els pares d’un futur alumne de P3 van indicar en la seva sol·licitud de preinscripció fins a tres escoles, totes elles concertades i cristianes, d’un concret municipi de Catalunya. La setmana passada la mare s’acostà a l’escola triada en primer lloc per interessar-se per la situació de la seva petició, i l’informaren que no havia obtingut plaça, però que a les llistes publicades de l’alumnat admès el nen figurava a “una escola pública de la zona, de nom ....”

Afirmàvem la setmana passada que és una evidència l’incompliment del principi de gratuïtat de l’ensenyament i d’analogia de recursos humans i materials per a una coresponsabilitat entre tots els centres, públics i privats concertats, que integren el Servei d’Educació de Catalunya. Comentàvem com la Consellera d’Ensenyament ho ha reconegut o de quina manera la mateixa LOE ho explicita al seu text legislatiu.

Dèiem fa uns dies que en el tractament que el nostre ordenament dona a la llibertat d'ensenyament no només se’n contempla l’aspecte formal. Hi ha també un manament inexcusable i explícit als poders públics perquè es comprometin que sigui una realitat efectiva, ajudant a eliminar o disminuir els obstacles, fonamentalment econòmics, que a la pràctica la facin inviable.

En el tractament que el nostre ordenament dona a la llibertat d'ensenyament no només se’n contempla l’aspecte formal. Hi ha també un manament inexcusable i explícit als poders públics perquè es comprometin que sigui una realitat efectiva, ajudant a eliminar o disminuir els obstacles, fonamentalment econòmics, que la facin inviable a la pràctica.