Com hem anat explicant a les trobades on s’ha presentat l’XI Conveni Col·lectiu del sector dutes a terme arreu del territori, són sobre la taula del President de la Generalitat i del Conseller d’Educació una sèrie de demandes que el sector ha presentat de manera unitària i per a les quals s’exigeix de l’Administració i de les forces polítiques una actuació eficaç per arribar a la íntegra solució dels problemes que acuiten el nostre sector a assolir un mòdul econòmic que faci possible la gratuïtat.

Quan dimarts passat ens despertàvem amb la notícia que el Ministeri d’Hisenda estudiava que els pares tornessin el que havien desgravat per les seves aportacions a la concertada des de l’any 2015 es va crear de seguida una sensació de sorpresa i d’incredulitat. Què estava passant? Amb vertiginosa rapidesa, la notícia va esser divulgada als mitjans i va adquirir un ressò descomunal, que va provocar inquietud i preocupació. També tristor i enuig ratllant la indignació.

El proppassat dimarts, dia 22 de gener, els representants de les institucions titulars dels centres concertats i els representants dels pares i mares d’escoles concertades van ser rebuts en audiència pel President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Joaquim Torra. Acompanyaven el President el Secretari de Govern, Sr. Víctor Cullell, i el Coordinador de la seva Oficina, Sr. Jordi Moreso.

La setmana passada (CESEC Informa n. 147, del 14.01) informàvem de l’increment del mòdul de concert en totes les seves partides del 2,25% per a aquest any 2019. En si mateix, aquesta pujada no és una notícia dolenta, encara que la xifra resulti del tot deficient.

El dia 8 de gener se celebrà un Ple del Consell Escolar de l’Estat per debatre el dictamen corresponent a l’avantprojecte de la llei orgànica que modifica la LOE. Diferents integrants van aportar esmenes i es va poder constatar el remarcat dissens en la comunitat educativa davant d’aquesta proposta de modificació legislativa.

Recollim en aquest FECC Informa la nota de premsa publicada per diverses institucions participants en aquest plenari.

Aquest és el títol del document que, impulsat pel Síndic de Greuges, pretén concitar diferents agents del sistema educatiu per tal de vincular-los a un Pacte que permeti instaurar i desenvolupar de la manera més raonable possible l’equitat en el món educatiu.

Com ja sabeu, el conveni col·lectiu d’aplicació en el sector (X Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics) ha estat denunciat per les organitzacions sindicals signants.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha enviat un segon document que desplega més àmpliament les propostes de modificació de la LOE que va anunciar en el marc de la “Consulta pública prèvia sobre un avantprojecte de Llei Orgànica de modificació de l’actual Llei d’Educació”.

Suprimir la puntuació de fills d’exalumnes i malalts crònics per afavorir l’equitat? El Departament d’Ensenyament té la voluntat de modificar l’actual Decret d’admissió d’alumnat, tal i com va anunciar la portaveu del Govern, Consellera Artadi, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu del proppassat 30 d’octubre de 2018.

Voldríem haver començat aquest editorial parlant de la innovació, tema que serà abordat a la propera 4a Jornada d’Innovació (8 de novembre) i dedicada als ambients d'aprenentatge. O fins i tot a l’acord assolit el proppassat divendres entre les entitats representatives de les titularitats del sector i les organitzacions sindicals per a l’aplicació dels increments salarials del personal docent dels nivells concertats. Però l’actualitat ens condueix per altres camins, preocupants i esgotadors, però que hem d’abordar.