«Quan es diu a l'incís segon de l'article 27.1 que es reconeix la llibertat d'ensenyament, la Constitució està afirmant que el dret de tots a l'educació s'ha de fer dins d'un sistema educatiu plural, regit per la llibertat. Es tracta, doncs, d'una norma organitzativa que serveix de cobertura a diverses llibertats concretes, d'un principi que constitueix la projecció en matèria educativa de dos dels valors superiors del nostre ordenament: la llibertat i el pluralisme».

Hem seguit amb molt d’interès les declaracions del Conseller d’Educació de dimecres passat, dia 4, quan declarà als mitjans de comunicació que el Govern preveu aprovar al més aviat possible un nou decret d’admissió que, segons afirmà, incorporarà com a novetats més destacades que el Departament passarà a programar tota l'oferta de places no només de les escoles públiques, sinó també de les concertades; és a dir, que decidirà quins grups de la concertada s'obren o es tanquen, sense considerar la demanda.

A les darreres assemblees de titulars hem anant reiterant la importància de la unitat del sector. Davant els reptes, que en ocasions superen els centres i les mateixes institucions, és important la participació en les organitzacions que agrupen les escoles cristianes per enfortir el sentit de pertinença i fomentar la col·laboració, la formació, la utilització de serveis comuns i la presència conjunta en la societat civil i davant l'Administració.

Publicàvem al FECC Informa de dilluns passat, un cop celebrades les eleccions generals, que la classe política ha de fer política, ha de resoldre i decidir.

Un estudi que s’ha publicat recentment i que porta per títol “La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català”, de la Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) -que integra AMPAs dels centres públics-, constata que les famílies d’aquest sector “paguen un total de 148 MEUR cada curs en despeses de funcionament que, per llei, hauria d’assumir el Departament d’Educació.

L’escola concertada representa, per la seva dimensió, trajectòria i compromís social, un valor afegit que genera grans oportunitats per al sistema educatiu en el seu conjunt. I integrada en el Servei d’Educació de Catalunya, contribueix a fer de Catalunya un país pròsper, benestant i cohesionat, on tothom que hi viu pugui dur a terme el seu projecte vital en un context de llibertat. Una missió que les escoles concertades i les organitzacions que les representen realitzen amb lleialtat a les institucions del país i, en especial i com a primer referent, amb el Departament d’Educació.

Som a l’avantsala de l’inici d’un curs lectiu que escolaritzarà 1.338.577 alumnes al segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.

En aquests dies és habitual facilitar les xifres d’alumnes, que són un bon orientador de l’estat de salut del nostre sector en particular i del sistema en general. Disposem d’unes dades inicials, fetes públiques a la roda de premsa del Conseller, i comparem sempre les xifres del curs que ara s’inicia amb les del que tot just acaba.

Moltes felicitats al Max Gasia, l’Aïda Cunill, la Paula Leyes i a la resta d’estudiants que han superat les proves Un 9,9 és la nota més alta de la selectivitat del 2019 i l’ha obtinguda l’Eduard Garrabou, alumne de l’Institut Antoni Torroja de Cervera. Amb un 9,8 hi ha quatre alumnes, entre ells en Max Gasia Tost, que ha estudiat al col·legi Episcopal Mare de Déu de la Acadèmia de Lleida, i amb un 9,7, la Paula Leyes Carreño, del col·legi Santa Teresa-Ganduxer de Barcelona.

Fetes les primeres lectures dels resultats de les preinscripcions, no ha transcorregut gaire temps fins a revifar un debat ja ‘habitual’. Els acostumats ‘grups de pressió’, autoproclamats ‘veu de la comunitat educativa’, no han trigat a fer ressorgir la polèmica pròpia d’aquestes èpoques: l’educació només s’entén des de l’escola pública. Ni pluralitat, ni riquesa social, ni prestació històrica, ni servei actual ni llibertat es tenen en consideració. L’escola concertada no té raó de ser. Que desaparegui.

Dilluns passat se signava al Parlament de Catalunya el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.