Divendres passat, 28 de gener, el Ministeri d’Educació i Formació Professional informava de les dades de l’última enquesta de població activa (EPA), amb informació diversa sobre variables educatives, entre les quals destaca de forma important que l’abandonament escolar s’ha reduït a la meitat l’última dècada, i, a nivell de tot l’estat, ha passat d’un valor del 26,3% a un 13,3%, segons les dades corresponents a l’any 2021.

A les portes dels dos anys d’haver estat declarada, la pandèmia de la covid-19 continua posant a prova la capacitat de resposta de la societat. La vacunació ha permès reduir dràsticament la mortalitat i la tensió a les UCI dels hospitals, però les dimensions d’aquesta sisena onada han provocat la saturació de l’atenció primària o dificultats amb els tests d’antígens a les farmàcies.

El segon trimestre ha començat amb la variant òmicron del coronavirus i els nous protocols que obliguen els equips docents i el personal d’administració i serveis de les escoles a dedicar molt de temps i esforços a la gestió de les baixes del professorat a causa del virus.

Teniu a les vostres mans el primer FECC Informa del nou any, el 843 de la sèrie. Un exemplar que coincideix amb l’inici del segon trimestre, marcat per l’evolució de la sisena onada de la COVID i per la voluntat de l’Administració de mantenir les escoles obertes.

Un corrent de pensament força arrelat propugna que, per tal d’aconseguir la gratuïtat en l’ensenyament, l’estat ha d’intervenir-hi monopolitzant-lo i, per tant, subministrant-lo en exclusiva. Aquest plantejament no seria del tot desencertat si a la nostra esfera educativa només s’hi hagués reconegut la igualtat en l’accés a l’educació. Però resulta que el marc on som situats —i també l’ordenament— reconeixen la llibertat i el pluralisme com a fonaments del nostre sistema educatiu, de manera que aquests dos essencials atributs hi han d’estar necessàriament presents sempre.

La decisió del Govern d’aplicar del certificat digital COVID (el “passaport covid”) en determinades activitats a casa nostra ha tornat a revifar el debat ciutadà sobre l’afectació als drets fonamentals que les autoritats generen en les seves actuacions per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.

A les diverses trobades amb les titularitats i direccions que hem mantingut al llarg del mes d’octubre, i també amb diferents escoles concretes, ha restat palesa la preocupació sobre com l’administració assigna l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en base a les decisions que prenen les comissions de garanties d’admissió.

Abordarem la temàtica del Ciberbullying des d’una òptica de prevenció, identificació de senyals d’alerta per part dels adults, rol dels diferents actors implicats, etc. Tot això, a partir de la presentació de la campanya noalciberbullying.org de Sant Joan de Déu. 

Ponents: