(Fra Joep Manuel Vallejo) “Eren ja les vigílies de la festa de Pasqua”, diu l’evangeli de Joan al capítol 13. Però “sis dies abans de la Pasqua”, a Betània, a casa de Marta, Maria i Llàtzer, li oferiren el sopar. I allà, Maria prengué una lliura de perfum preuadíssim de nard autèntic que valia tres-centes monedes de plata, caríssim. I el vessà sobre els peus de Jesús, els ungí i els eixugava amb els cabells. I la casa s’omplí de l’olor d’aquell perfum.

PARAULES DE PASQUA. 1ª: MARIA!! RABUNI!!

“Li diu Jesús: Maria. Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus rabuni...” (Joan 20, 16)

 

MEDITACIÓ:    MARIA!!!...

Diumenge 2on de Pasqua. Cicle A

Barcelona, 23 d’abril de 2017
 

Les primeres generacions cristianes han entès i viscut la Pasqua com el pas de Crist de la mort a la vida, que ens convida també a nosaltres a passar d’una vida vella i gastada a una vida radicalment renovada.

Vet aquí la gran Celebració concretada en el canvi: Canvi a millor.

Pels primers cristians, la Resurrecció de Crist conté una energia capaç de transformar l’existència, omplint-la de nova vitalitat.

La notícia ha passat en part inadvertida per l’opinió pública. El desarmament d’ETA, formalitzat en un acte públic celebrat a Baiona, va comptar amb dos testimonis d’excepció que avalaven i desmentien el que els mitjans de comunicació més reaccionaris titllaven com un mer acte propagandístic, un “paripé”.

Al germà Emili Turú Rofes
Superior general dels Germans Maristes

Estimat germà,

Em plau saludar-vos i, a través vostre, a tota la família Marista, amb motiu del bicentenari de la fundació de la vostra Congregació, durant el qual celebrareu el XXII Capítol general que tindrà lloc a Colòmbia. Heu desitjat preparar aquesta efemèride amb el lema «un nou començament», en el qual està sintetitzat tot un programa de renovació que suposa mirar amb agraïment el passat, discernir el present i obrir-se amb esperança al futur.

L’autor de la Primera carta de Pere es val d’un sermó o de material usat en les celebracions baptismals, ampliat amb recomanacions sobre el sofriment i una bona llista d’obligacions sobre comportament per a la vida cristiana. El to baptismal la fa adient per a ser llegida els diumenges desprès de Pasqua, com una catequesi pels qui recentment han rebut el baptisme. D'aquesta carta en llegim un fragment ( 1Pe 1,3-9) a la segona lectura d'aquest diumenge.

El autor de la Primera carta de Pedro se vale de un sermón o de material usado en las celebraciones bautismales, ampliado con recomendaciones sobre el sufrimiento y una buena lista de obligaciones sobre comportamiento para la vida cristiana. El tono bautismal hace que dicho escrito sea adecuado para ser leído los domingos después de Pascua, como una catequesis para los que recientemente han recibido el bautismo. De esta carta leemos un fragmento (1 P 1,3-9) en la segunda lectura de este domingo.

Audiència General 19 d’abril 2017

L’Esperança cristiana

19. Crist Ressuscitat, la nostra esperança (cf. 1 Cor 15)

Estimats germans i germanes, bon dia!

Ens reunim avui a la llum de la Pasqua, que hem celebrat i que seguim celebrant amb la Litúrgia. Per això, en el nostre itinerari de catequesi sobre l’esperança cristiana, avui m’agradaria parlar de Crist Ressuscitat, la nostra esperança, tal com ho presenta Sant Pau en la primera Carta als Corintis (cf. cap. 15).

Són molts els esdeveniments d’arreu i, especialment, a Catalunya que expliciten una primavera educativa, és a dir, un temps de singular vitalitat, renovació i transformació. En efecte, escoles, universitats, xarxes, moviments, congressos, simposis, etc. configuren un fenomen ple d’esperança. A diferència de la primavera climatològica que s’esdevé com un veritable do, la primavera educativa és fruit d’un immens esforç i compromís per tal de donar respostes educatives en coherència a les necessitats i exigències del segle XXI.

Regina Coeli

Plaça Sant Pere
Dilluns de Pasqua, 17 d’abril de 2017

Estimats germans i germanes, bon dia!