La frase no es mía. Es de uno de los chiquillos de casa. El interrogante cayó a media cena. Son frecuentes las preguntas sobre tecnología, el clásico ¿qué cuesta ese trasto electrónico nuevo? O de actualidad infantil: con el coronavirus, ¿vendrán los Reyes Magos? O de temporada: ¿puedo ir con pantalones cortos ahora que hace frío? Después de todo, preguntas que piden un criterio, para terminar conformando el suyo.

Me van a perdonar porque este artículo caducará en 24 horas. Pero estoy asombrado de cómo algunos han convertido la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española en una campaña política, mediática y digital. No descubriremos ahora que en los procesos de elección de estos cargos siempre hay intereses y poder. Pero en esta ocasión quizás ha llegado a extremos casi cómicos.

La revista online per a preveres EL BON PASTOR va ser fruit directe de l’Any Sacerdotal 2009 i, més concretament, d’una conferència que va donar el Cardenal Clàudio Hummes en la Facultat de Teologia de Catalunya uns quants mesos abans del gener de 2010, data del primer número de la revista. Les paraules del Cardenal Hummes, aleshores Prefecte de la Congregació per al Clergat, amarades d’espiritualitat i saviesa, van estimular-nos a proposar un instrument que contribuís a la unió dels preveres, tant diocesans com religiosos.

Els bisbes de Catalunya han tret un petit comunicat on parlen amb autoritat sobre la realitat del país. Els bisbes han donat un pas important per sortir d’un llarg silenci mantingut en els darrers temps sobre el moment polític de Catalunya. És evident que davant dels dilemes de la societat catalana l’Església catòlica no pot estar en  silenci o amagar-se en la indiferència de la neutralitat.

Hi ha moltes maneres de classificar esglésies.

1.- L’amor de Déu i l’amor de Crist

(Fra Josep Manuel Vallejo) Hi ha un escrit del Concili Vaticà II, la Dei Verbum, un document molt bonic que parla de la Revelació de Déu. Diu: "Déu, en la seva infinita misericòrdia, ha volgut revelar-se Ell mateix..." No revelar manaments, doctrina, moral, solament, sinó revelar-se Ell mateix. I ho fa com un amic a un amic, entaulant-se, sopant amb nosaltres, i compartint la seva intimitat. No hi ha mostra d'amor més gran entre dos amics, entre l'espòs i l'esposa, que comunicar-se la interioritat, la intimitat, allò que un és, allò que un té dintre.

El salmo que leemos en la festividad de la Ascensión del Señor sea cual sea el ciclo litúrgico es el 47 (vv 2-3.6-7.-8-9). El salmo glorifica y ensalza la soberanía real del Señor. En el salterio hay varios salmos de estas características y suelen llamarse "himnos al Señor rey". A este grupo pertenecen los salmos 29; 93; 96; 97; 98; 99.

El salm que llegim en la festivitat de l’Ascensió del Senyor sigui quin sigui el cicle litúrgic és el 47 (vv. 2-3.6-7.8-9). El salm glorifica i enalteix la sobirania reial del Senyor. En el salteri hi ha uns quants salms d’aquestes característiques i es solen anomenar “himnes al Senyor rei”. A aquest grup pertanyen els salms 29;93;96; 97;98;99.  

Dimarts de la setmana passada el Departament d’Educació comunicava a les diferents entitats representatives de les titularitats del sector la relació de centres i d’unitats que eren objecte d’una revisió d’ofici per a la possible supressió del concert. En paral·lel, les escoles rebien les resolucions corresponents, comunicades a través del correu electrònic, amb la indicació de la o de les unitats objecte de revisió i obrint un termini d’al·legacions.