Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra social “la Caixa”) La competència mediàtica és cada vegada més necessària en el context actual, en el qual els i les joves estan exposats a un volum d’informacions i estímuls audiovisuals constant i no sempre rigorós ni educatiu. Davant d’això, és fonamental potenciar el desenvolupament de l’esperit crític i fomentar habilitats que contribueixin a la seva capacitació per a la vida, com ara formular-se preguntes, analitzar l’entorn o adquirir habilitats de diàleg.  

Davant d’aquesta realitat, la Fundació ”la Caixa” presenta, per a aquest nou curs escolar, BeCritical, Programa per a la Competència Mediàtica i el Pensament Crític. 

Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins l’oferta educativa dirigida al desenvolupament competencial que promou EduCaixa, parteix de l’experiència i la trajectòria del programa eduCAC, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Amb aquesta col·laboració ambdues institucions busquen potenciar el pensament crític dels joves, dotant-los de les eines necessàries per interpretar la informació de forma conscient, i interactuar amb els mitjans de forma crítica i creativa, sigui consumint o bé produint continguts.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha destacat: «La nostra cultura, el nostre oci i entreteniment, el nostre consum informatiu, i fins i tot les nostres relacions socials són cada vegada més digitals, i com a reguladors independents del sector audiovisual, igual que tots els reguladors europeus, estem compromesos a fomentar aquesta anàlisi crítica dels continguts i l’ús responsable dels dispositius».

En la mateixa línia, el director de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa de la Fundació ”la Caixa”, Xavier Bertolín, ha afirmat: «En un món d’accés obert, lliure i constant a la informació, i en temps d’incertesa i transformació com el que estem travessant, el pensament crític es converteix en una competència imprescindible. Volem que BeCritical sigui una eina educativa fonamental perquè els adolescents adquireixin consciència i responsabilitat davant el consum i la creació d’informació».

El programa es dirigeix als alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de tot Espanya, i ja està disponible al web dEduCaixa perquè les i els professors interessats, després d’accedir a l’espai docent de la plataforma, puguin descarregar tota la proposta d’activitats. A més, també trobaran el suport d’una oficina tècnica i dels educoaches, professionals pedagògics que ofereixen un servei d’acompanyament en l’aplicació del programa. En aquest sentit, cal destacar que es proposen tres itineraris diferents per treballar la proposta en funció del temps disponible o les necessitats de la classe.