Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest diumenge, 13 de setembre a les cinc de la tarda, la catedral de Lleida acollirà una eucaristia de comiat del bisbe Joan Piris. Serà el darrer acte a la seva diòcesis abans que el diumenge següent  prengui possessió el nou bisbe, Salvador Giménez. Coincidint amb aquest comiat Ramon Prat, l'administrador diocesà fins que arribi el nou bisbe, reflexiona sobre el sentit del relleu episcopal.

(Ramon Prat) El proper dia 20 de setembre Salvador Giménez Valls iniciarà el seu ministeri episcopal a la nostra diòcesi de Lleida, continuant la missió que durant set anys, fins a la seva jubilació, ha exercit el bisbe emèrit Joan Piris Frígola. Aquest fet normal en la vida de l’Església Catòlica al llarg de 2.000 anys, és una avinentesa per reflexionar sobre la missió específica dels bisbes en la vida de la comunitat cristiana.

L’Església és una entitat social com totes les altres que formem la ciutadania i, per això, en l’exercici del seu poder social pot ésser valorada i jutjada, sociològica i políticament, pels seus fets. Tanmateix, pels que som creients, l’Església essencialment és una cadena continuada de testimonis del Crist que va morir a la creu, que va ressuscitar i que des de llavors, per l’acció de l’Esperit de Déu, és el tresor i l’entranya de la comunitat cristiana dins la història.

El pal de paller, doncs, de la vida interna de l’Església és Crist vivent, que es fa present avui mitjançant la contemplació de la Paraula de Déu, la professió de la fe o el Credo apostòlic, la celebració de l’Eucaristia i la vivència pràctica del manament de la justícia i la caritat. Aquest tresor de la fe està ben inserit en la vida quotidiana i forma part de la nostra societat lleidatana. A partir d’aquesta identitat profunda, a l’Església hi ha una gran diversitat en les maneres d’expressar la fe dels cristians, i, també, en la diversitat de compromisos socials dins la comunitat humana. Podem dir que, així com la biodiversitat dinamitza la vida de la natura, l’eclesiodiversitat dinamitza la vida de la comunitat cristiana.

Per a nosaltres els cristians, bàsicament, el bisbe és un testimoni qualificat de la resurrecció de Crist que, mitjançant la seva ordenació episcopal, ha rebut la missió d’acompanyar en la fe a la comunitat diocesana dins la història. Aquest acompanyament és concreta en la tasca de vetllar per la identitat i la fidelitat evangèlica de la comunitat diocesana, en treballar per mantenir la comunió interna eclesial i en impulsar la missió evangelitzadora dels cristians en el món, mitjançant el compromís per la justícia i la caritat. Tot això ho ha expressat bellament el papa Francesc en la seva Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium i en la seva Encíclica Laudato Si. És adient recordar que el Papa, justament, és Pastor de l’Església universal perquè és el bisbe de Roma, continuador de la missió de Sant Pere i dels seus successors, en una cadena ininterrompuda al llarg de dos mil anys. Vista així l’Església, malgrat els seus errors, és una de les arquitectures humanes més impactants de la història.

Per això, davant d’aquest esdeveniment tan important de la nostra diòcesi, des de la meva responsabilitat d’Administrador Diocesà i en nom de tota la diòcesi de Lleida, volem agrair públicament l’acompanyament pastoral que ha fet el bisbe Joan durant els darrers set anys i, també, volem agrair la disponibilitat del bisbe Salvador a acompanyar-nos els propers anys. Ambdós bisbes són testimonis vivents de la Gran Tradició de la fe cristiana dins la història, mitjançant el ministeri episcopal encarregat pel Crist als Apòstols i als seus successors fins al final dels temps. Que aquest agraïment esdevingui per a tots els cristians i cristianes de Lleida un compromís esperançat, tot fent pinya a l’entorn del bisbe Salvador, de la mateixa manera que fins ara ho hem estat a l’entorn del bisbe Joan. Així seguirem edificant l’Església de Lleida al servei de la nostra societat de les Terres de Ponent, d’acord amb el projecte pastoral Entre tots i per al bé de tothom.

Gràcies, bisbe Joan, per aquests 7 anys.....  Benvingut, bisbe Salvador pels anys venidors.

Ramon Prat i Pons és Administrador Diocesà de Lleida.