Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Obra Social ”la Caixa”) 36 projectes de Catalunya s'han beneficiat d'ajuts per valor de 1.018.390 euros concedits per l'Obra Social "la Caixa" destinats a fomentar la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. Són 31 projectes de Barcelona, quatre de Girona i un de Lleida destinats a reforçar les capacitats i competències d’aquestes persones per tal que s’adaptin a les necessitats de les empreses.

Aquesta aportació correspon a la cinquena convocatòria 2016 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra Social ”la Caixa”. Aquest any es preveu destinar més de 17 milions d’euros a les set convocatòries en què es diversifica. Totes les organitzacions sense ànim de lucre que treballen en pro d’aquests col·lectius en risc d’exclusió poden accedir a aquest programa.

Més de 4.500 catalans en situació vulnerable amb oportunitats laborals

La convocatòria d’Inserció Sociolaboral tindrà com a beneficiàries finals 4.517 persones d’arreu de Catalunya que pertanyen als col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, persones immigrades, persones aturades de llarga durada, joves en risc d’exclusió social, dones amb greus problemàtiques socials i persones addictes o exaddictes, entre d’altres. El 47 % són adults d’entre 36 i 65 anys, la franja d’edat amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral i amb risc d’exclusió permanent.

Els 36 projectes seleccionats es distribueixen en cinc tipologies diferents: projectes de millora d’ocupabilitat i reducció del risc d’exclusió, inclosa la segona oportunitat educativa; itineraris personalitzats d’acompanyament durant el procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball; intermediació laboral entre el teixit social i l’empresarial; promoció de l’autoocupació per a col·lectius vulnerables (autònoms, microempreses) i enfortiment del mercat laboral protegit que afavoreixi la incorporació de persones en el mercat de treball ordinari.

La selecció dels projectes s’ha fet a partir de criteris d’avaluació que han pres en consideració aspectes com la complementarietat amb els recursos existents al territori; el suport de l’Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats a través del partenariat; la participació dels destinataris; el voluntariat i la implicació de la comunitat on es duen a terme.

A nivell estat la inversió total és de 3.986.210 euros en els 154 projectes que s'ha seleccionat i a través dels quals 22.700 persones en situació vulnerable tindran oportunitats de treball i ocupació, i es crearan més de 4.200 contractes laborals nous.