Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Claretians) Els Missioners Claretians han començat aquest dilluns 24 d'agost el seu XXV Capítol General a Roma; hi participen 82 claretians d’arreu del món: els membres del govern general, els superiors majors de la Congregació i representants de les 34 províncies i delegacions de la Congregació elegits democràticament. En aquest Capítol participen dos catalans: Màxim Muñoz i Josep Roca.

El Capítol és l’autoritat suprema de la Congregació, té lloc cada 6 anys, avalua el camí que s’ha fet, fa propostes per al futur, i elegeix les persones que coordinaran la vida i activitat durant el proper sexenni.

L’actual superior general, el P. Abella, assenyala que el Capítol és “un camí de discerniment religiós que cerca la voluntat de Déu sobre la nostra Congregació i sobre cada un del seus membres” i que requereix “una gran obertura a l’Esperit del Senyor”.

El capítol es planteja com desenvolupar la tasca evangelitzadora de la Congregació en un context mundial que canvia constantment. Les noves situacions que es viuen interpel·len a l’acció missionera: com situar-se davant del pluralisme cultural i religiós, com viure el repte de la secularització, com actuar en les situacions de pobresa, de violència i de persecució religiosa que es pateixen a tants llocs del món, com utilitzar adequadament les possibilitats de les xarxes de comunicació,...

Davant d’aquesta situació, el Capítol vol reflexionar sobre com transmetre l’Evangeli avui dia, quines són les prioritats de la Congregació en la seva tasca missionera arreu del món i quines conseqüències comporta per a la vida consagrada, per a la formació i la seva organització.

La celebració del XXV Capítol s’emmarca dins de l’any de la vida consagrada que s'està celebrant. El papa Francesc invita als religiosos a viure l’alegria fruit de l’experiència de fe i del do de la vocació; a aprofundir en la vida comunitària en una societat marcada per l’individualisme i la competitivitat; a sortir a les perifèries, on tantes persones viuen en situació de pobresa i d’injustícia; a acollir les persones que viuen a la perifèria de l’Església perquè han abandonat la fe i s’han allunyat d'aquesta.