Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(OHSJD) Per tal de compartir el coneixement acreditat al llarg de la nostra trajectòria, així com donar a conèixer a la població en general el nostre model d'atenció, valors institucionals, col·lectius que atenem i serveis oferts, hem posat en marxa la nova pàgina web de la província d'Aragó-Sant Rafael de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu. El nou portal no només suposa una actualització de la interfície -o llenguatge visual de la web-, sinó sobretot una remodelació de l'enfocament comunicatiu, amb l'objectiu d'evolucionar cap a un model més obert i proper que ens permeti explicar amb claredat la nostra dimensió assistencial , social i espiritual.

Més enllà d'oferir informació detallada dels nostres centres, la nova web fa especial èmfasi en els col·lectius que atenem (cronicitat, discapacitat, persones en risc d'exclusió, infància, immigrants, maternitat, grans, pacient agut, salut mental i sense sostre) a través dels nostres diferents àmbits d'actuació: assistencial-hospitalari, social, investigador, docent i espiritual.

El punt fort i diferencial del portal, respecte a una pàgina corporativa convencional, és l'aportació de valor afegit a partir de la compartició de coneixement. Així, la nova pàgina web incorpora un seguit d'articles, reportatges, entrevistes, testimonis i monogràfics en diferents formats, especialment audiovisuals, per posar en relleu la tasca de Germans i col·laboradors en l'execució d'un servei de qualitat, responsable, respectuós, espiritual i hospitalari en l'atenció a la persona.