Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Arquebisbat de Barcelona) La Santa Seu ha aprovat la creació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià promogut pel cardenal Lluís Martínez Sistach. L’Ateneu Universitari Sant Pacià serà erigit canònicament aquest dijous primer d’octubre a Barcelona, per mitjà del cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per l’Educació Catòlica, vingut des de Roma per inaugurar el curs acadèmic de les Facultats i per signar la constitució de l’Ateneu.

La Santa Seu accedeix d’aquesta manera a la petició efectuada pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de les tres Facultats eclesiàstiques que existeixen en aquesta ciutat: la Facultat de Teologia de Catalunya (1968), la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya (1988) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (2014).

Culmina així un procés de gairebé mig segle que ha dut a la creació d’una institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada a l’Església de Barcelona i, per mitjà d’ella, amb la resta de diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya. Armand Puig serà nomenat rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

L’Ateneu agermana, doncs, tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi de la teologia, la filosofia i la humanística cristianes, i queda configurat com una institució universitària que promou la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. D’altra banda, l’Ateneu Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou institucions més, que queden connectades estretament amb ell: l’Institut de Teologia Fonamental, l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. L’Ateneu permet, doncs, articular una xarxa de dotze institucions eclesiàstiques, radicades a Catalunya i a les Illes Balears, que tenen naturalesa universitària: tres facultats, vuit instituts i un centre teològic. Totes elles han estat erigides per la Santa Seu, en depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) i altres instruccions pontifícies.

La Facultat de Filosofia de Catalunya és des de 1990 membre fundador i centre federat de la Universitat Ramon Llull i com a tal imparteix també la titulació civil (grau en filosofia, doctorat, diploma i màster).

L’Ateneu Universitari Sant Pacià pren el nom del bisbe de Barcelona durant la segona meitat del segle IV i un dels Pares de l’Església llatina, autor de diversos tractats teològics, que constitueix un referent rellevant en la història eclesiàstica de Catalunya. Una frase que es troba en una de les seves cartes ha estat escollida com a lema de l’Ateneu: «quaecumque lingua a Deo inspirata» (no hi ha llengua que Déu no inspiri).