Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) La II Trobada Interreligiosa Iberoamericana celebrada aquesta setmana a Barcelona com a prèvia a la XXII Cimera Iberoamericana de Caps d’ Estat i de Govern, s’ha tancat amb l’aprovació de la Declaració de Barcelona. Arran de la crisis financera i econòmica, la Declaració demana als països iberoamericans que “protegeixin la dignitat de cada persona humana en la construcció de les polítiques públiques per afrontar-la”, al igual que en les destinades “a superar la pobresa i la desigualtat”. També plantegen que es “reconegui l’origen ètic de la actual crisis, i donin suport i respectin l’esforç de les comunitats religioses en l’alleujament de la pobresa” i que “mantinguin el compromís per al aconseguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) fixats per 2015, i que no s’utilitzi l’actual situació de crisis com a excusa per a diferir el seu compliment”.

També es fa una crida als països de la Conferència Iberoamericana a “ressaltar la unitat a la diversitat dels nostres pobles iberoamericans, la qual no solament està basada en un espai cultural compartit, sinó també en els valors espirituals comuns de la llibertat, la justícia, la pau i la solidaritat” i a “utilitzar exclusivament la resolució pacífica per a totes les controvèrsies entre els Estats, aplicant el Dret Internacional”.

A més, la declaració demana “promulgar Lleis Nacionals de Llibertat Religiosa en aquells països que encara no en tinguin, i incloure en elles l’atorgament de la personalitat jurídica a les entitat religioses, per raó de la pròpia condició”, a “desenvolupar Legislacions Nacionals per a la penalització de totes les formes d’odi basades en motius religiosos”, a “facilitar el diàleg i la cooperació entre les comunitats de fe, per a augmentar la seva contribució a la cohesió social de les nostres societats”, i a “establir una Convenció Iberoamericana de Llibertat Religiosa, a fi de consolidar el compliment d’aquest dret humà fonamental”.

Aquest és el text complert del document.

Declaració de Barcelona

El Consell Llatinoamericà i Caribeny de Líders Religiosos - Religions per la Pau, que reuneix a les principals comunitats religioses de la regió, i el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), que és la xarxa de confessions religioses de Catalunya, en interacció amb d’altres entitats religioses de la Península Ibérica, hem celebrat a Barcelona, del 25 al 27 de Juny de 2012, la II TROBADA INTERRELIGIOSA IBEROAMERICANA, prèvia a la XXII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.

A la nostra convocatòria hem considerat que la passada XXI Cimera Iberoamericana ha acordat desenvolupar polítiques públiques per a fer efectius els drets humans i el pluralisme cultural i religiós, i per a que es faci viable la convivència pacífica entre les persones, grups, comunitats i pobles dins dels Estats, i que, tanmateix, ha pres nota amb iterés de les conclusions de la I Trobada Interreligiosa Iberoamericana.

Havent reflexionat sobre el tema d’“UNA RELACIÓ RENOVADA ENTRE ELS PAÏSOS IBEROAMERICANS DES DE LA VISIÓ DE LES COMUNITATS DE FE”, els representants de les comunitats religioses de l’espai iberoamericà exhortem a ls països de la Conferència Iberoamericana a:

1) Ressaltar la unitat en la diversitat dels nostres pobles iberoamericans, la qual no solament està basada en un espai cultural compartit, sinó també en els valors espirituals comuns de la llibertat, la justícia, la pau i la solidaritat;

2) Emprar exclusivament la resolució pacífica per a totes les controvèrsies entre els Estats, aplicant el Dret Internacional;

3) Promulgar Lleis Nacionals de Llibertat Religiosa en aquells països que encara manquen de les mateixes, i incloure en elles l’atorgament de la personalitat jurídica a les entintats religioses en tot el seu àmbit territorial, per raó de la seva pròpia condició;

4) Establir una Convenció Iberoamericana de Llibertat Religiosa, a fi de consolidar el compliment de aquest dret humà fonamental;

5) Desenvolupar Legislacions Nacionals per a la penalització de totes les formes d’odi basades en motius religiosos;

6) Facilitar el diàleg i la cooperació entre les comunitats de fe, per a augmentar la seva contribució a la cohesió social de les nostres societats;

7) Organitzar una Reunió Iberoamericana d’Autoritats d’Assumptes Religiosos combinada amb la propera Trobada Interreligiosa Iberoamericana;

8) Protegir la dignitat de cada persona humana en la construcció de les polítiques públiques per afrontar a l’actual crisis financera i econòmica, i per superar la pobresa i la desigualtat;

9) Reconèixer l’origen ètic de l’actual crisis i donar suport i respectar l’esforç de les comunitats religioses en l’alleujament de la pobresa estesa com a resultat de la mateixa; i

10) Mantenir el compromís per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) fitxats per 2015, i no emprar l’actual situació de crisis com a excusa per a diferir el seu compliment.

Agraïm l’acollida de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i la cooperació de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), a la qual sol·licitem la presentació d’aquesta Declaració de Barcelona davant la Secretaria Pro-Tempore España 2012 de la Cimera Iberoamericana, als Caps d’Estat i de Govern que es reuniran a la XXII Cimera Iberoamericana de Càdis, que li fem entrega al Palau Moja de Barcelona, als vint-i-set dies del mes de juny de l’any dos mil dotze.