Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Laura Mor –CR) Google retorna 16.600 resultats a qualsevol animador que faci una cerca amb les paraules clau "recursos pastorals any misericòrdia". Només en català. Aquesta setmana, amb l'obertura de l'Any de la Misericòrdia, hi ha feina a destriar el gra de la palla. Per a treballar aquest any jubilar, el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha editat en català 8 llibrets amb l'objectiu d'oferir pautes, recursos i orientacions. També hi ha treballat el Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears, amb unes fitxes destinades a grups d’adolescents d’esplai, parròquia, escola o moviment.

Aquests materials posen de relleu la “dimensió central de la fe cristiana”. Ho assenyala Jaume Pujol, l'arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, en la presentació dels subsidis pastorals que publica en català el CPL, quan diu: “El Pare és tot amor i misericòrdia, bondat i perdó”.

D'aquí neix la intenció de cridar les comunitats a celebrar i viure aquesta actitud evangèlica. Des del Vaticà, Rino Fisichella, president del Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització, ho explica així: “Animem, doncs, les diòcesis, parròquies, comunitats, moviments... a fer ús d’aquests materials que considerem ben útils com a eina pedagògica per a viure amb el màxim fruit pastoral aquest Any Sant de la Misericòrdia”.

Fisichella subratlla que “el Jubileu de la Misericòrdia ha de ser, abans que res, celebrat”. I per això situa la litúrgia com un espai culminant de vivència comunitària.

Els subsidis en català

Els subsidis editats pel CPL són un material d'ajuda i suport per a la pastoral. Per això fan un seguit de suggeriments. El primer títol editat en català, Celebrar la misericòrdia, inclou el ritu d'obertura de la porta de la misericòrdia en les diverses Esglésies locals i proposa com subratllar la misericòrdia en les celebracions litúrgiques. Els llibrets sobre Els Salms de la Misericòrdia i Les Paràboles de la Misericòrdia proposen pregar amb la Paraula de Déu a partir de comentaris bíblics sobre textos que remeten a la misericòrdia divina i la manifesten en la història. D'altres fan recomanacions per a la vida cristiana (Les Obres de Misericòrdia corporals i espirituals) i per a revifar el sentit de l'amor misericordiós i l'experiència de sentir-se perdonat (La Confessió, com a sagrament de la Misericòrdia). També hi ha dos llibrets que ajuden a integrar la misericòrdia en l'existència quotidiana a partir de comentaris de textos papals i patrístics (La Misericòrdia en els Pares de l'EsglésiaEls Papes i la Misericòrdia). I finalment el llibret sobre Els sants i la Misericòrdia.

Des de principi de curs altres editorials ha posat a la venda els subsidis proposats pel Vaticà en diferents idiomes. San Pablo ho ha fet en italià i castellà, São Paulo en francès i portuguès, Schwabenverlag en alemany, Our Sunday Visitor publishing en anglès i Wydawnictwo Sw. Stanislawa BM en polonès.

Les fitxes del SIJ

Els Delegats de Joventut de les Delegacions amb Seu a Catalunya ja han publicat també la primera fitxa destinada als grups de joves. Cada dos mesos sortirà una fitxa nova i cadascuna tractarà de dues obres de misericòrdia, una d'espiritual i una de corporal o d'acció.

I és que més enllà de la reflexió, la proposta recorda la importància de posar en pràctica la misericòrdia: Tal com ja ha dit el papa Francesc: “Com veieu, la misericòrdia no és 'bonisme', ni un mer sentimentalisme. Aquí es demostra l’autenticitat del nostre ser deixebles de Jesús, de la nostra credibilitat com a cristians en el món d’avui.”

Les fitxes es poden treballar en un o dos dies, i permeten també agafar la part que els animadors considerin més adients per al seu grup.