Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Laura Mor –CR) Comença la Setmana Santa i el monestir benedictí de Poblet ha preparat dues conferències matinals per ajudar a viure les celebracions de Divendres i Dissabte Sant: 'La celebració de la Passió del Senyor', a càrrec de Lluís Solà i 'De la creació a la nova creació. Les lectures de la Vetlla Pasqual' a càrrec del prior Lluc Torcal. Amb aquestes introduccions volen donar pautes per comprendre millor el text bíblic i els gestos d'una litúrgia que és pal de paller en la fe cristiana.

A diferència de la litúrgia oriental, explica Lluís Solà, “la litúrgia romana és molt sòbria i no té gaires gestos com el de Divendres Sant. Per això val la pena parar-hi atenció”. Després del relat de la Passió, la segona part de la litúrgia convida a fer un petó a la creu del Crist crucificat. Per a Solà, es tracta d'un “gest molt senzill, molt més palpable i a l'abast de tothom” que serveix per “apropiar-se d'una manera més íntima i personal tot el que ofereix d'una manera més profunda la litúrgia de la paraula”.

“Una mancances de l'església en general és no ajudar els fidels a entrar a viure la litúrgia”, apunta Solà. Aquest és el principal motiu pel que van plantejar les conferències: “La intenció és donar unes claus perquè la gent pugui viure la litúrgia amb profit”. Al web de Poblet es poden consultar els horaris dels oficis que ja han començat a celebrar.

Pautes per interioritzar “el misteri”

La sessió de fra Lluís, com la de Torcal, tindrà un to catequètic i se servirà de les lectures com a fil conductor. Els textos de Divendres Sant “parlen del Crist que ofereix el seu sofriment per la salvació de tots”, recorda Fra Lluís i diu que amb la Passió segons sant Joan intentarà “fer veure el sentit que té la creu pel cristià: participar i unir-se a l'ofrena que fa Jesús per tots nosaltres”.

Segons Solà, per comprendre aquest “misteri” cal recolliment i un treball interior, difícil de trobar en pràctiques avui més esteses, com poden ser les processons de Setmana Santa. “Des de fa uns anys hi torna a haver un auge de tot tipus de manifestacions, més externes i folklòriques, i hi ha el perill de torna a descuidar el que volia el Concili: que tots, no només monges i capellans, tots els fidels estem cridats a viure els misteris de la nostra fe a través de la litúrgia de l'Església”, argumenta.

En les sessions presenten dos elements “que ens ajuden a interioritzar el misteri de Divendres sant”. D'una banda, la paraula proclamada i, d'una altra, el gest més físic i palpable de contemplar i fer un petó a la imatge del crucificat. Una cosa porta a l'altra”, conclou Solà.