Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(CR) Continuem la ruta benedictina d’aquest estiu al Baix Llobregat. El monestir de Sant Ponç de Corbera es pot trobar sobre un turó a la ratlla divisòria entre els municipis de Cervelló i de Corbera de Llobregat.

El monestir de Sant Ponç de Corbera consta documentalment que existia ja el 1068, però segurament la seva fundació és molt anterior. Guillem de Mediona, senyor de Corbera, va manar construir l'església entre 1025 i 1050. Els mateixos fundadors van vincular aquest monestir al de Sant Pere de Caserres i tots dos ho estaven al gran monestir borgonyès de Cluny.

El primer abat conegut de Sant Ponç, de 1096, es deia Salomó i era de Cluny. Però no tornem a tenir notícies de Sant Ponç fins 1235, en què veiem que la casa és governada per un prior amb cinc monjos dels quals dos són sacerdots i els joves "levites" que provenen de Cluny.

El 1303 ja no depenia directament de Cluny sinó d'una altra filial cluniacenc més petita, Llavors el prior de Sant Ponç va entrar en conflicte amb el bisbe de Barcelona, a qui va negar l'accés al monestir perquè pretenia fer-li un visita canònica oficial, mentre els monjos deien que estaven exempts de l'autoritat episcopal diocesana. Després de diversos intents, en 1310 el bisbe de Barcelona excomunica al prior de Sant Ponç i posa a l'església en dubte i prohibeix celebrar-hi  actes de culte. Finalment, el 1313 el prior reconeix el dret del bisbe, ja que el monestir també tenia parròquia, i d’aquesta manera que el bisbe aixeca les censures.

El 1550 un fill de la família Corbera ostentava el títol de prior comendatari de Sant Ponç, però en 1590, la visita promoguda per Felip II va assignar les rendes d'aquest monestir al Col·legi d'Estudiants de la Congregació Benedictina Claustral de la Universitat de Lleida. En extingir-se aquest col·legi, va passar a ser propietat del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona.

Amb la desamortització de 1835, ambdós monestirs van desaparèixer. L'església de Sant Ponç de Corbera va deixar de ser parròquia i actualment només ocasions excepcionals s’hi celebra culte.