Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Pere Tarrés) La Fundació Pere Tarrés ha presentat '15 propostes per a la infància', un document on es reclama que la infància formi part de les prioritats dels programes i les polítiques que resultin de les eleccions al Parlament de Catalunya, el proper 27 de setembre. Amb aquesta proposta, la Fundació vol aportar "un conjunt de reflexions i suggeriments amb la intenció que puguin ser compartides i incorporades a les propostes que els diferents grups fan a la ciutadania".

Entre les 15 actuacions concretes que contempla el document, destaquen la de promoure un pla integral d’atenció a la infància vulnerable; dotar un sistema de beques per al menjador suficient per a les necessitats del país; i potenciar l’educació de la franja d'edat de zero a tres anys.

Altres mesures que planteja la Fundació Pere Tarrés de cara a les futures polítiques de Catalunya en qüestions educatives i socials són oferir alternatives a les famílies, especialment amb infants a càrrec, per evitar desnonaments i dificultats energètiques greus; prevenir i millorar l’atenció a la infància amb problemes mentals, oferint més recursos d’atenció; i potenciar l’ocupació i inserció de joves.

Les tres grans necessitats educatives i socials de la infància a Catalunya

El document fa una anàlisi prèvia de les necessitats actuals que té la infància a Catalunya avui i que centra en tres grans eixos: la igualtat d’oportunitats, l’accés al lleure educatiu i el paper de les entitats del tercer sector. 

“La situació de pobresa infantil relativa, superior al 25%, és absolutament intolerable i requereix un consens social i una prioritat de tots els partits polítics i de la ciutadania per a fer-hi front”, assenyala la Fundació Pere Tarrés en relació a la necessitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, proposa dissenyar unes polítiques públiques que incorporin la mirada dels infants, fomentar el treball en xarxa entre entitats, organitzacions i institucions educatives, donar una resposta efectiva als problemes amb què conviuen les famílies i els infants, qualificació professional i acadèmica dels joves i una mirada i atenció integral de l’infant.

Respecte a l’accés al lleure educatiu, la Fundació Pere Tarrés demana que “l’oportunitat d’accedir a activitats que, en el temps lliure, tinguin un caràcter educatiu i socialitzador per als infants, adolescents i joves del nostre país, que disposen d’una escolarització universal garantida”. Com a entitat de lleure més gran de Catalunya amb més de 200 centres d’esplai i més de 4.000 monitors i monitores voluntaris, la Fundació proposa aconseguir que cap infant “que ho necessiti es quedi sense accedir a activitats de lleure educatiu” així com donar suport i facilitats a iniciatives de lleure educatiu. En aquest sentit, reclama que “l’establiment de programes de beques i la derivació (amb finançament) d’infants per part dels serveis socials, no es poden fer al marge del teixit social i d’entitats que representen els centres d’esplai o els centres socioeducatius d’iniciativa privada existents”.

Finalment, respecte al paper de les entitats del tercer sector, la Fundació Pere Tarrés subratlla que les entitats “som i volem ser un aliat que, proper a la base social que representem i a uns valors determinats orientats a l’interès general, puguin col·laborar amb les administracions per tal de fer possibles els reptes i atendre les necessitats d’aquells per a qui treballem, i en general per als col·lectius més vulnerables”. Entre les diverses propostes que apunta el document, destaca per exemple la necessitat d’oferir un model clar sostenible de concertació i contractació, que vetlli per la qualitat del servei i pels interessos dels ciutadans i que potenciï l’aportació del tercer sector.