Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

(Obra Social "la Caixa") La vall de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, és un dels espais que rep major afluència de visitants al Parc de la Serralada de Marina. La vegetació de la part baixa de la vall és predominantment de matollars, fruit de l’abandonament d’antigues activitats ramaderes i agrícoles.

El projecte de millora dels valors naturals té com a objectiu la recuperació d’hàbitats oberts, tant per potenciar els prats mediterranis d’albellatge com per afavorir els boscos adevesats, alhora que millorar els accessos a Sant Jeroni.

L’abandonament dels usos tradicionals rurals comporta que la vegetació natural torni a ocupar aquests espais oberts. Això és el que ha succeït a la part baixa de la vall de Sant Jeroni de la Murtra. El valor d’aquests espais oberts es veu reforçat per la seva escassetat en zones de muntanya i especialment dins el Parc de la Serralada de Marina.

Es tracta d’hàbitats d’interès per a la conservació donat que constitueixen, per exemple, zones de caça dels ocells rapinyaires i també de l’hàbitat per a diverses espècies vegetals a potenciar, com l’albellatge. La desaparició d’espais oberts va lligada a la desaparició dels ramats de pastura que antigament eren presents en aquesta vall.

Per tots aquests motius, resulta molt interessant recuperar els espais oberts en aquesta zona per potenciar els prats mediterranis i millorar l’hàbitat per a les espècies. Per fer-ho, s’ha realitzat una estassada de la brolla per afavorir un bon estrat herbaci a la part baixa de la vall. A la part alta s’han fet millores en l’arbrat existent per tal de potenciar un bosc de baixa densitat arbòria tipus devesa. En conjunt s’ha actuat sobre unes 40 hectàrees.

Millora paisatgística i d’integració ambiental dels accessos al monestir

Per altra banda, el patrimoni cultural i arquitectònic del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, els camins que hi convergeixen i la proximitat als nuclis habitats de Santa Coloma de Gramenet i Badalona, donen lloc a que s’hi desenvolupin una gran activitat d’usos i hi hagi una elevada presència de visitants.

Per això, la intervenció sobre el medi natural ha anat acompanyada d’una millora paisatgística i d’integració ambiental dels seus accessos, posant en valor una de les principals entrades al Parc.

El projecte ha comportat també la retirada de més de 300 tones de deixalles, que s’havien acumulat en aquest espai al llarg dels anys. Gràcies a la iniciativa, s’ha pogut actuar també en el conjunt d’aquest espai d’esport i lleure que cada any és visitat per més de 37.000 persones. En el conjunt del Parc de la Serralada de Marina, el nombre de visitants anuals és de prop de 125.000.

També s’han ordenat tres zones d’aparcaments per a vehicles, s’han eliminat elements d’obra obsolets, s’han realitzat sembres i plantacions amb espècies autòctones, a la vegada que eliminades algunes d’invasores, i s’han recuperat 4 hectàrees de conreus.

La inversió destinada a aquest projecte és de 109.411,61€, i es desenvolupa en el marc del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària “la Caixa”.

En l’execució dels treballs hi ha participat 12 persones en risc d’exclusió social pertanyents a entitats del tercer sector: Urbacet, centre especial de treball i Fundació APIP-ACAM, empresa d’inserció. El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha participat en el projecte amb l’execució de diverses millores complementàries, com són la gestió de residus d’instal·lacions obsoletes en els horts, la millora de desguassos en camí principal i la imminent restauració de part de l’itinerari d’accés a Sant Jeroni.