Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Escola Pia) Primer dia d'escola a Catalunya. Més de 3.000 nenes i nens de diferents etapes de l'Escola Pia de Catalunya treballaran amb el mètode SUMMEM a les 20 escoles de l'orde, configurant la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país. Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, inclusiu, per competències i cooperatiu. Està previst que en quatre cursos els 20.000 alumnes que estudien als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor, i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits: Motivació, "que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura, donant sentit al perquè serveix el que aprèn i fa a l’escola". Saber treballar en equip, "que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres". I aprendre a aprendre i a pensar, "que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes".

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius. La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de set centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase de pilotatge i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s'implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUMMEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.