Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) L’Ajuntament de Barcelona i el Patronat de la Basílica de la Sagrada Família ha acordat crear un comissió de treball per afrontar els temes pendents a través del diàleg conjunt. La comissió es proposa acordar durant el 2017 com tramitar la Llicència d’obres pendent de resposta. Alhora, abordaran altres aspectes rellevants com l’encaix urbanístic del projecte arquitectònic en l’entorn i els efectes en el barri de l’activitat turística que genera el temple.

La Sagrada Família i l’Ajuntament han anunciat aquest acord a través d’un comunicat de cada institució redactat en termes pràcticament idèntics. Les dues parts expressen que “la voluntat compartida és trobar la millor solució tant per a la ciutat com per a la continuïtat de les obres, tot reconeixent la singularitat de l’equipament”. La creació d’aquesta comissió la van pactar el Govern municipal i representants del patronat en una reunió mantinguda aquest dimarts. S’aposta per l’acord i es reconeix el tractament singular que ha de tenir una obra de l’abast de Sagrada Família sense dubtar de la seva continuïtat.

Segons la nota, aquest diàleg es derivarà al nivell tècnic amb una “comissió formada pels equips tècnics del consistori i de la junta de la Sagrada Família” i que “durant els propers mesos cercaran propostes consensuades pel que fa al procés per a la llicència d’obres del projecte”. Així, s’admet que és “un assumpte pendent des de fa més de 100 anys”, des que la Sagrada Família va sol·licitar una llicència a l’antic ajuntament de Sant Martí de Provençals. La nota no fa cap referència a les taxes que es podrien desprendre d’aquesta llicència, que en tot cas també s’hauran d'acordar. 

L'obertura d’aquest diàleg centrat en el tema de llicència d’obres també està obert a avançar “en la concreció de l’encaix del projecte en el seu entorn immediat, i es tindrà en compte els efectes que genera l’activitat del temple sobre la mobilitat urbana i l’espai públic”.

Els temes urbanístics, especialment l’entorn de la façana del carrer Mallorca, ja van ser tractats amb anteriors governs municipals però no es va tancar cap acord. Sí que s’han pres mesures per evitar en la mesura del possible l’ocupació dels espais públics que envolten el temple. Per això, els darrers anys s’ha promocionat la venta on line amb hora concertada i s’ha millorat la ubicació de les taquilles per evitar cues a les voreres, entre altres actuacions. També s’ha seguit una política molt estricta per limitar l’aforament al temple segons les normatives de seguretat.