Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Generalitat de Catalunya) El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts l’acord pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Seguiment de l’Assistència Religiosa Catòlica en els centres inclosos en la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya. D’aquesta manera es crea un marc de col·laboració entre el Departament de Salut, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (competent en matèria d’afers religiosos), i el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut que tindrà com a objectiu vetllar pel respecte a les conviccions ètiques, espirituals i religioses de les persones de confessió catòlica ingressades en centres hospitalaris públics.
 
Aquesta Comissió també dóna resposta a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària, aprovada pel Departament de Salut al maig de 2015, que reconeix el dret de les persones, especialment en situacions d’ingrés hospitalari, a sol·licitar atenció religiosa segons la seva creença i que es faciliti l’accés a qui proveeixi aquest suport.
 
La Comissió, que ordinàriament es reunirà una vegada a l’any, tindrà per finalitat realitzar propostes i recomanacions al Govern sobre assistència religiosa catòlica als centres sanitaris d’internament públics, així com analitzar les necessitats dels centres en aquest àmbit. També tindrà com a funció proposar serveis religiosos catòlics que s’hi hagin de prestar, dur a terme el seguiment i la revisió dels acords que s’adoptin, i resoldre dubtes o conflictes que puguin sorgir en la interpretació i l’execució dels acords.
 
Adscrita orgànicament al Departament de Salut, la Comissió estarà presidida conjuntament per la persona titular d’aquest Departament i pel responsable del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense. N’exercirà la vicepresidència la persona titular de la Direcció General d’Afers Religiosos, pertanyent al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.