Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Jesuïtes) És una tradició molt establerta que, amb ocasió de les Congregacions Generals, es produeixiuna trobada dels delegats amb el Sant Pare. La majoria de les vegades s'ha realitzat en el marc d'una audiència al Vaticà, encara que ja en alguna ocasió el Papa ha escollit trobar-se amb els jesuïtes reunits en Congregació General a la mateixa cúria de la Companyia. Així ho ha fet el Papa Francesc aquest dilluns 24 d'octubre, quan ha arribat discretament a la cúria, rebut pel Pare General, Arturo Sosa i el superior de la comunitat de la Cúria, Joaquín Barrero.

Després de ser acompanyat fins a l'aula, el Papa ha participat en la pregària del matí amb els delegats. El tema de l'oració ha estat escollit per a l'ocasió: el bon pastor. La reflexió ha fet referència al pare Franz Van de Lugt, assassinat a Síria per la bogeria de la guerra. Els membres de la Congregació han volgut pregar pel Papa Francesc, com ell mateix ho demana amb freqüència a totes les persones amb qui es troba.

El Papa Francesc ha parlat a la Congregació General amb un discurs dirigit a la Companyia de Jesús que entusiasma i que orienta. Ha donat una bona idea de la manera com s'entreveu el servei a l'Església i al món que la Companyia de Jesús pot oferir, de manera pertinent, en connexió amb el seu propi ministeri. Tota la seva intervenció ha estat marcada per una obertura cap al futur, per una crida a anar més lluny, un suport per al "caminar", la manera de marxar que els permet als jesuïtes anar a la trobada dels altres i acompanyar-los en el seu propi caminar.

Com a introducció, citant Sant Ignasi, el Papa ha recordat que el jesuïta està cridat a viure en camí "a tot arreu del món on s'espera un gran servei de Déu i ajuda de les ànimes". Per això, justament, els jesuïtes han d'avançar traient profit de les situacions en què es troben, sempre per servir més i millor. Això implica una manera de fer que cerca l'harmonia en els contextos de tensions que són normals en un món on hi ha diversitat de persones i de missions. El Papa ha esmentat explícitament les tensions entre contemplació i acció, entre fe i justícia, entre carisma i institució, entre comunitat i missió.

Tres formes de caminar per la Companyia; eclesials i no clericals

Francesc ha desenvolupat tres formes de caminar per la Companyia. La primera és la de "demanar insistentment la consolació". És propi de la Companyia el saber consolar, portar la consolació i la veritable alegria; els jesuïtes han de col·locar al servei de l'alegria perquè la Bona Nova no es pot proclamar en la tristesa.

A continuació, Francesc convida els jesuïtes a "deixar-se commoure pel Senyor posat en creu". Els jesuïtes han de ser propers a la gran majoria d'homes i dones que pateixen i, en aquest context, ser agents de la misericòrdia. El Papa ha subratllat certs elements que ja havia tingut ocasió de presentar al llarg de l'any de la misericòrdia. Nosaltres que hem estat tocats per la misericòrdia ens hem de sentir enviats per presentar, de manera eficaç, afegeix ell, aquesta mateixa misericòrdia.

Finalment, el sant Pare convida a la Companyia de Jesús a avançar sent moguts pel "bon esperit". Això implica discernir -més que simplement reflexionar- com estar en comunió amb l'Església. Els jesuïtes no han de ser "clericalistas" sinó "eclesials". Són "homes per als altres" que viuen enmig de tots els pobles, buscant tocar el cor de cada persona, contribuint així a constituir una Església on tots tinguin el seu lloc, on l'evangeli es inculture i on cada cultura sigui evangelitzada.

Les tres últimes paraules del discurs del Papa es refereixen a les gràcies que tot jesuïta i que la Companyia en el seu conjunt han de sempre demanar: la consolació, la compassió i el discerniment.

El discurs de Francesc als membres de la Congregació General es pot llegir sencer aquí.