Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(GTER) El Consell Llatinoamericà i Caribeny de Líders Religiosos - Religions per la Pau, que reuneix les principals comunitats religioses de la regió, i el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), que és la xarxa de confessions religioses de Catalunya amb interacció en tota la Península Ibèrica, comptant amb la cooperació de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i el Consell Interreligiós de Colòmbia, la participació del Ministeri de l'Interior de Colòmbia i el suport de l'Organització d'Estats Iberoamericans per a l'Educació, la Ciència i la Cultura ( OEI), hem celebrat a Bogotà, els dies 26 i el 27 de setembre de 2016, el V Trobada Interreligiosa Iberoamericana, sota el tema de "Líders religiosos i joves en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dedicats a la joventut, l'emprenedoria i l'educació ", com esdeveniment previ a la XXV Cimera Iberoamericana de Caps i Caps d'Estat i de Govern.

Per cinquena vegada consecutiva, la Cimera Iberoamericana és precedida per la Trobada Interreligiosa Iberoamericana, que té com a objectiu aportar recomanacions sobre els temes a abordar en la Cimera Iberoamericana, des de les perspectives específiques de les comunitats de fe.

Reunits en un marc d'harmonia i respecte mutus, els representants de les comunitats de fe i les xarxes de joves religiosos de l'espai iberoamericà, reconeixent que la pau i la justícia provenen de Déu, constatem, com preocupacions comunes i compartides:

-L'afirmació del paper de les religions com a sòcies estratègiques en la construcció de la pau i en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dedicats a la joventut, l'emprenedoria i l'educació;

-La protecció de la llibertat i equitat religioses associades a la defensa de la dignitat de tota persona humana;

-El reconeixement dels i les joves com a subjectes de drets individuals i col·lectius, per la seva mateixa condició de joves, empoderats per contribuir a la definició de polítiques públiques referides a la joventut i a totes en general;

-La construcció de polítiques públiques per a un autèntic desenvolupament de la joventut, vetllant pel compliment de les normatives internacionals i iberoamericans de drets dels nens, nenes, adolescents i joves;

-La garantia d'espais públics lliures de violència perquè els i les joves puguin viure els seus drets humans amb plenitud;

-La formulació d'una educació integral de qualitat i pertinència, fundada en el reconeixement de la diversitat cultural i religiosa, que inclogui la dimensió de l'espiritualitat i que transcendeixi l'educació del coneixement;

-La facilitació de programes educatius que ajudin els i les joves en l'objectiu de descobrir les seves habilitats i enfortir les seves competències per al treball;

-La valoració de la família com a nucli adequat per a l'educació en els valors que són a la base del desenvolupament humà integral dels nens, nenes, adolescents i joves; així com de les comunitats religioses com a col·laboradores en aquesta tasca de les famílies;

-El suport a les iniciatives d'emprenedoria juvenil basades en la responsabilitat social comunitària i en l'economia social-solidària, fins i tot per a la creació d'empreses;

-La transversalització de l'equitat de gènere en els espais públics i en tots els àmbits polítics, econòmics, socials i religiosos;

-El resguard de les joves del matrimoni infantil i juvenil obligat, de la mutilació genital, i de tota forma de violència i degradació contra elles;

-La promoció de legislacions nacionals que possibilitin harmonitzar la vida familiar amb la vida laboral, especialment en les famílies joves;

-El suport a l'educació afectiva i sexual integral per als i les joves, que comprengui les perspectives de les comunitats religioses;

-La demanda de l'aplicació rigorosa de la justícia contra qualsevol forma d'abús sexual infantil, sense cap tolerància, en raó de les seves seqüeles irreversibles en el físic, psicològic i emocional;

-la denúncia de les deportacions de menors migrants il·legals sense adults acompanyants que es realitzen violant els seus drets humans; i

-La construcció d'una agenda d'incidència en favor d'aquestes preocupacions comunes i compartides, per part de les comunitats de fe de l'espai iberoamericà.

Per això, aquest V Trobada Interreligiosa Iberoamericana proposa:

A les comunitats de fe:

-Crear i enfortir les Xarxes de Joventuts Interreligioses, perquè emprenguin accions concretes; i

-Acompanyar amb un Grup de Treball Interreligios Iberoamericà sobre Polítiques de la Joventut.

Als joves religiosos:

-Continuar participant activament en els pròximes Trobades Interreligioses Iberoamericanes i en el seguiment dels compromisos acordats.

Als caps i caps d'Estat i de Govern que es reuniran a la XXV Cimera Iberoamericana:

-Considerar les nostres preocupacions comunes i compartides sobre la joventut en l'espai iberoamericà.

Finalment, coincidint aquest V Trobada Interreligiosa Iberoamericana amb la signatura de l'acord final de pau, per assolir una pau amb justícia, veritat, reparació i no repetició; preguem perquè aquest esforç en favor de les víctimes i de la reconciliació, entre tots els colombians i colombianes, es torni en una realitat. Així mateix, ens congratulem per la responsabilitat que les comunitats religioses a Colòmbia han assumit per contribuir a la construcció de la pau.

Bogotà, 26 i 27 de setembre de 2016