Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

(Jordi Llisterri – CR) Des de l’inici de la crisi les aportacions dels fidels que sostenen els ingressos dels bisbats catalans han caigut un 25%. Dels gairebé 51 milions d’euros del 2007, s’ha passat a 38 milions d’euros el 2012. Aquest descens és encara més pronunciat el darrer any, ja que fins el 2011 sempre s’havien mantingut aquests ingressos per sobre dels 45 milions.

És una de les dades que es pot extreure a partir del balanç econòmic del 2012 que com cada mes de novembre presenten els bisbats. Una publicació que coincideix amb col·lecta anual extraordinària de la “Diada de Germanor” dedicada al sosteniment econòmic de les institucions diocesanes. “L’Església amb tothom, al servei de tothom”, és el lema d’aquest any.

Tot i que la gestió econòmica de cada bisbat és independent, la Conferència Episcopal Tarraconense presenta una suma dels ingressos i les despeses totals dels deu bisbats catalans. Des del 2007 el resultat final és deficitari, tot i que en aquest període s’han reduït gairebé a la meitat les inversions extraordinàries com la construcció o la rehabilitació de temples, que a tot Catalunya ha passat de 14 milions d’euros a 6,5. Aquí és on han retallat principalment les diòcesis ja que la resta de despeses (activitat pastoral, assistencial i el sou dels capellans) estan pràcticament congelades.

Com es pot veure en el gràfic d’ingressos, els 18 milions d’euros que s’han deixat de recaptar a través de les col·lectes, subscripcions i donatius, només s’han cobert parcialment amb l’augment de l’assignació tributària. Els ingressos procedents de la famosa creueta de la declaració de renda són els únics que han augmentat visiblement després de la reforma que es va fel 2009. Han passat de 13 milions a 22,5. Aquests ingressos, que el 2008 eren el 15% dels ingressos, ara ja són el 27%. En canvi, les aportacions dels fidels han passat a representar el 45% dels ingressos, mentre el 2007 eren el 57%.

La suma total de Catalunya permet mostrar unes línies generals però després cada bisbat té una dinàmica diferent. Per exemple, en el cas de Barcelona els ingressos directes dels fidels s’han mantingut però en bona part ha estat per llegats i donatius puntals i extraordinaris, mentre que els ingressos regulars o les aportacions procedents de les parròquies també cauen. Però com va explicar a la presentació de les dades de l’Arquebisbat de Barcelona el delegat d’Economia, Antoni Matabosch, “la gent no té diners infinitament” i des del bisbat s’han “d’augmentar els ajuts a les parròquies que no poden o que estan destinat recursos a donar menjar”.

Coincidint amb la Jornada de Germanor, aquest cap de setmana la majoria de diòcesis presenten els seus comptes anuals en el Full diocesà.