Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jordi Llisterri -CR) Si només votessin els catòlics guanyaria de llarg CiU i si només votessin els agnòstics ho faria ERC. Però el vot catòlic és el majoritari entre els votants d'aquestes opcions i de la majoria de partits. De fet, els catòlics són més actius a l'hora d'anar a votar que les altres creences. Són algunes de les tendències que es poden extreure del Baròmetre sobre la diversitat religiosa que va publicar la Direcció General d'Afers Religiosos.

No es tracta d'una enquesta electoral i per tant els resultats concrets no es poden extrapolar a unes eleccions. I pel que afecta als partits més petits o a les confessions minoritàries la mostra és massa reduïda per treure grans conclusions sense fer la necessària "cuina electoral". Però el creuament de les dades que ofereix l'estudi permeten visualitzar algunes tendències clares.

El vot, segons les creences

El baròmetre recull el que diuen que van votar els enquestats en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. I permet veure què vota majoritàriament cada grup confessional.

CiU és clarament el partit més votat entre els catòlics, el 32% del catòlics escullen aquesta opció. En canvi, entre els agnòstics el més votat és ERC, amb el 30%. Entre els ateus també guanya ERC, però els ateus tenen un perfil electoral més dispers entre els diversos partits d'esquerres o nacionalistes. Amb un panorama també dispers entre les diverses opcions polítiques, el PSC guanya entre els votants de confessions minoritàries.

El perfil religiós del votant de cada partit

Entre els qui afirmen que van anar votar el 2012 es manté una proporció semblant a les creences del conjunt de la població, encara que la proporció de catòlics és més gran entre els qui van a votar i representen el 58% dels electors.

Però les dades ofereixen notables diferències sobre el perfil religiós dels votants de cada partit, tot i que per la majoria de partits el principal grup de votants és el que es defineix com a catòlic. Si la mitjana de la població que es declara catòlica és el 52%, en la majoria de partits el vot dels qui s'identifiquen com a catòlic té molt més pes en seu electorat. Concretament a CiU són els 78% dels seus electors, al PSC el 61%, a C's el 67%, i al PP el 95%. Les dues darreres xifres segurament s'haurien de matisar en una mostra més amplia, però indiquen una tendència clara.

Els partits on l'electorat catòlic té menys pes són ICV i a les CUP. També és una mostra reduïda per treure grans conclusions, però són els dos únics partits on la majoria dels seus votants es declaren ateus. Tot i això, en els dos casos els catòlics representen el 25% dels seus votants. ERC té un vot catòlic només una mica per sota de la mitjana de la població. La majoria del seu electorat, gairebé la meitat, és catòlic, el 48%.

Els catòlics, voten més

Els qui afirmen que van anar a votar el 2012 són el 55% dels enquestats. Però aquesta proporció puja clarament entre els catòlics i baixa en les altres confessions. El 62% dels catòlics diuen que van a votar. Un perfil de gent més gran i de poblacions més petites entre els catòlics pot explicar, en part, aquesta participació electoral més alta.

Això fa que els catòlics tinguin més pes en el col·legi electoral i que tinguin més representació dins del conjunt dels electors que entre la població. I també que siguin una bossa de vots rellevants en tots els partits. També mostra que el vot catòlic no és homogeni i que s'inclou en tendències polítiques ben diferents.