Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) acollirà el proper 28 d'octubre una sessió informativa del document 'La diversitat religiosa en les societats obertes', un treball del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i un referent de convivència i cohesió social a Catalunya. Aquesta sessió és fruit de la col·laboració amb la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR), que gestiona la diversitat religiosa del país i en promou el coneixement.

'La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de discerniment' és la primera de les aportacions documentals del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, amb la finalitat que es comparteixi a tot Catalunya una estratègia per a l’entesa de la seva pluralitat religiosa. Aquest Consell, presidit pel catedràtic Francesc Torralba, és un òrgan col·legiat amb onze membres experts per assessorar el Govern en l’àmbit religiós i, en particular, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, de qui depèn la Direcció General d’Afers Religiosos.

Aquesta jornada comptarà amb les anàlisis dels membres del CADR següents: Joan Andreu Rocha, doctor en història de les religions i vicedegà de periodisme de la Universitat Abat Oliba, i Maria Teresa Areces, catedràtica de dret eclesiàstic a la Universitat de Lleida. La presentació anirà a càrrec del director del CEFJE, Josep Xavier Hernández, i el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell.

El programa de la jornada inclou l’accés per a les inscripcions.

Les entitats i els ajuntaments interessats a donar a conèixer in situ els continguts d’aquest document, que avui és un referent fonamental per a la convivència i l’harmonia social, poden contactar amb la Direcció General d’Afers Religiosos.

Recomanacions per a la convivència

Per optimitzar la convivència, el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa recomana el següent:

– Desfer prejudicis mutus.
– Desconstruir tòpics i visions estereotipades de les altres religions.
– Escoltar atentament les tradicions minoritàries del nostre país.
– Tractar amb equitat els diferents universos espirituals, independentment de la seva rellevància pública.
– Identificar els valors comuns, els valors que comparteixen en diferents camps.
– Fer projectes junts on sigui possible edificar un món en pau i harmonia.
– Finalment, cal veure la diversitat com a do, com a possibilitat, com a riquesa, i no com a conflicte o problema, sense caure en la idea fàcil que és senzill entendre's amb l'altre.