Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Fundació Pere Tarrés) El capellà del bisbat de Sant Feliu Carles Muñiz serà el nou coordinador dels consiliaris del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de Catalunya (MCECC), el moviment més important del país en aquest àmbit del lleure. Aquest moviment d'infants i joves, compta en cada zona o demarcació amb un capellà que acompanya la tasca educativa i formativa dels monitors. Carles Muñiz és el vicaride la Parròquia Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat i consiliari de l’esplai de la mateixa parròquia. Com a coordinador dels consiliaris, substitueix a Àngel Jesús Navarro.

En aquesta reunió del Patronat de la Fundació que va aprovar aquest nomenament es van tractar també d’altres temes relacionats amb el MCECC, com les activitats portades a terme durant l’estiu o la planificació del nou curs d’esplai. El Patronat és l’òrgan rector de la Fundació Pere Tarrés i les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l’entitat.